Nieuws

Green Deal voor slimme bouwlogistiek ondertekend

Om verkeersdruk in stedelijke gebieden te verlichten, biedt slimme bouwlogistiek een oplossing. Tijdens het symposium ‘Samen op weg naar bouwlogistiek’ op 2 oktober in Ahoy, georganiseerd door Bouwend Nederland, hebben 22 partijen uit de bouwsector de Green Deal Bouwlogistiek ondertekend. Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten delen via deze deal de kennis over slimme bouwlogistiek.

De bouwsector draagt met 30 procent sterk bij aan het aantal vervoersbewegingen in stedelijke gebieden. Samenwerking op logistiek gebied tussen installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op onder andere kosten en CO2-uitstoot. Goed georganiseerde bouwlogistiek draagt bij aan verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet, de beperking van bouwhinder voor de omgeving en het verhoogt de veiligheid. De ondertekenaars van de Green Deal verplichten zich om die reden om in de looptijd van de deal vijf projecten uit te voeren met slimme bouwlogistiek.

Woordvoerder Desiree van der Jagt legt uit wat het doel is van slimme logistiek: “Slimme logistiek op zichzelf is niet nieuw, maar met de Green Deal wordt het breder aangepakt.” “De 22 partijen die de deal ondertekenen zijn niet alleen bedrijven, maar ook marktpartijen en kennisinstituten die samen hun krachten kunnen bundelen, zodat de logistiek efficiënter aangepakt wordt. Door vanaf het beginpunt goede afspraken te maken over hoe de materialen het best aangevoerd kunnen worden, zal het aantal verkeersbewegingen verminderen.”

Sommige betrokken partijen die al langer bezig zijn met slimme bouwlogistiek, tekenen de Green Deal om met gemeentes en andere landelijke opdrachtgevers een nieuwe uitvraag vorm te geven in praktische criteria zoals een EMVI of via een BLVC-plan. In laatstgenoemde worden afspraken rondom bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de hele bouw vastgelegd.

Deel dit artikel