Nieuws

Renovatie en versterking Galecopperbrug bij Utrecht

De Galecopperbrug bij Utrecht wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerenoveerd door bouwcombinatie Galecom. De renovatie is nodig omdat de drukke verkeersburg aan de grens van zijn maximale belasting zit. De brug wordt 70 cm verhoogd en het asfalt wegdek wordt, na reparatie van het stalen dek, vervangen door Hoge Sterkte Beton (HSB). Het bedrijf Bolidt brengt de hechtlaag aan tussen het stalen dek en het hogesterktebeton (HSB) en de duurzame slijtlaag. Na de renovatie moet de brug weer 30 jaar mee kunnen.

De renovatie en versterking van de Galecopperbrug was na veertig jaar intensief wegverkeer hard nodig. Dagelijks denderen zo’n 200.000 voertuigen over de brug. De verkeersintensiteit is de laatste jaren hard toegenomen en ook zijn de voertuigen steeds zwaarder geworden.

 

Werkzaamheden

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht, tussen IKEA en het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat, wordt langzaam een meter omhoog geduwd (opgevijzeld) en versterkt met 5.500 ton extra staal. De belangrijkste en technisch lastigste onderdelen voor de versterking vormen vier stalen voorspanliggers. Deze stalen kokers worden over de gehele breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal aan de brug worden gekoppeld. De versterkte pijlers en een nieuwe laag beton op het rijdek moeten bijdragen aan de versterking. Het asfalt wegdek wordt, na reparatie van het stalen dek, vervangen door Hoge Sterkte Beton (HSB). Daarnaast wordt de brug in het midden 70 cm verhoogd, zodat 4-laagse containervaart mogelijk wordt.

 

Minimale overlast

Overlast voor scheepvaart en wegverkeer is onvermijdelijk. De Galecopperburg is de op één na drukste verkeersburg van Nederland. Omdat afsluiting/stremming van de A12 of het Amsterdam-Rijnkanaal grote gevolgen heeft, is bij de aanbesteding van dit project de nadruk gelegd op het minimaliseren van hinder en het voorkomen van uitloop van werkzaamheden. Bouwcombinatie Galecom is erin geslaagd om de duur van de hinder behoorlijk te beperken door optimalisatie van werkmethoden en planning.

 

Aanbrengen hechtlaag en slijtlaag

In de zomer start het vernieuwen van het wegdek op de zuidbrug. Eerst wordt het asfalt van het stalen brugdek verwijderd. Na reparatie van de scheuren brengt Bolidt de hechtlaag aan, BoligripW/MB. Deze hechtlaag is essentieel voor de hechting tussen het stalen dek en het HSB, een betonsoort met een zeer hoge druksterkte welke vrijwel altijd wordt gebruikt voor het versterken van orthotope stalen bruggen. Na de betonlaag wordt de Boligrip W slijtlaag aangebracht op het HSB, een duurzame slijtlaag met een voor HSB benodigd hoog penetrerend vermogen.

 

10.000 m² per dag

Voor de wegwerkzaamheden wordt een computergestuurde mobiele Bolimix- en spreidmachine ingezet. De machine kan dagelijks op locatie enorme hoeveelheden polymeren aanmaken, die qua temperatuur en vochtigheid precies de juiste viscositeit hebben. Afhankelijk van de omgevingscondities en de verkanting van het stalen dek wordt de viscositeit ter plekke bijgesteld teneinde een constante laagdikte te realiseren van de hecht- en slijtlaag. De Bolimix machine verzekert de automobilist van een hoge applicatiesnelheid en dus minimale verkeershinder; de machine kan dagelijks 10.000 m² slijtlaag aanbrengen.

 

Planning in samenwerking met Rijkswaterstaat

De renovatie van het wegdek op de zuidbrug staat gepland tussen juli en november 2014, de noordbrug wordt vanaf mei 2015 onder handen genomen. Voor de Galecopperbrug zijn de werkzaamheden met name in vakantieperiodes en ’s nachts gepland, zodat het verkeer op dit verkeersknooppunt zo min mogelijk hinder ondervindt van de renovatie.

 

Feiten & cijfers totale renovatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Contractvorm: Design & Construct

Aanneemsom: circa € 80 miljoen

Uitvoeringsperiode: 2013-2015

Betrokken bedrijven: KWS Infra, VolkerInfra, Van Hattum en Blankevoort bv, Vialis bv, VolkerRail

Bolidt is betrokken als onderaannemer.

 

 

 

 

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel