Nieuws

Plannen aanpak fietsparkeerprobleem Eemplein

Het Amersfoortse college neemt maatregelen om het fietsparkeren op het Eemplein te verbeteren. De basis voor de maatregelen zijn de resultaten van een onderzoek dat in het najaar van 2014 is uitgevoerd. Het doel is de leefbaarheid te vergroten alsmede de uitstraling te verbeteren.

Onderzoek

Ligtermoet en Partners heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de ervaren problemen op het Eemplein.  Hiervoor is onder meer een vragenlijst opgesteld. Tevens is op  piekdagen elk uur het aantal fietsen geteld en bekeken hóe die geparkeerd staan. Daarnaast zijn de fietsparkeerders bevraagd: waar komen ze vandaan, wat is hun bestemming en hoe lang parkeren ze.


Zes maatregelen

Gebaseerd op de aanbevelingen uit het onderzoek gaat het college dit jaar zes maatregelen onderzoeken en uitvoeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ondernemers op het Eemplein. Er worden onder andere extra fietsrekken geplaatst, werknemers gaan hun fietsen mogelijk elders parkeren, de ruimte midden op het plein wordt beter afgebakend en er wordt duidelijker gemarkeerd waar niet geparkeerd mag worden.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel