Nieuws

Herinrichting Beukenplein Amsterdam

Het Beukenplein in Amsterdam Oost gaat veranderd worden van een rommelig verkeersplein in een plein met meer ruimte voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en te verblijven. Half mei moet het nieuwe plein klaar zijn.

Duurzame materialen

De materialen die worden gebruikt, zijn duurzaam en sluiten qua vorm en kleur aan op de gevels rondom het plein. De rijbaan en de fietspaden worden bestraat met dezelfde klinkers als het pleinvlak. De ventwegen en de 28 parkeerplaatsen op het plein verdwijnen. Bezoekers van de winkels aan het plein kunnen straks parkeren langs de Beukenweg of op enkele parkeerplaatsen in de Tweede en Derde Oosterparkstraat. Daar wordt op verzoek van de ondernemers een winkelstraatregime van kracht, wat inhoudt dat parkeervergunningen er tussen 12.00 en 17.00 uur niet geldig zijn. De fietsparkeervoorzieningen op het plein worden uitgebreid.

Groen op verzoek

Op het plein komt meer groen. Verspreid over het plein komen tien nieuwe bomen. De huidige bomen die nog een goede levensverwachting hebben, krijgen elders in het stadsdeel een plek. Rond de bomen komen op verzoek van de omwonenden groenvakken. Zij willen deze vakken zelf onderhouden. De vakken worden verhoogd aangelegd om het groen te beschermen en de bomen meer voedingrijke grond te geven. Op de randen van enkele van deze verhoogde groenvakken komen zitbanken.

Voor buurt en wijde omgeving

Nevin Özütok, stadsdeelwethouder openbare ruimte en duurzaamheid: 'Ik kijk enorm uit naar het moment dat bewoners, bezoekers en ondernemers het nieuwe plein in gebruik kunnen nemen. Het plein wordt niet alleen een aanwinst voor de buurt, maar ook voor bezoekers uit de wijde omgeving die naar het Beukenplein komen om te winkelen of een terrasje te pakken.'

E-participatie

Bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij het maken van het ontwerp. Via e-participatie hebben zij twee keer kunnen reageren op de plannen en hun input kunnen geven. Met de ondernemersvereniging Beukenplein Beukenweg is daarnaast apart overlegd over de herinrichting. De reacties uit deze participatie en de formele inspraakperiode zijn waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Een vertegenwoordiger van de ondernemers heeft meegedacht over de planning van de uitvoering en is betrokken bij de aanbestedingsprocedure.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel