Nieuws

Parkeertarieven en attractiewaarde binnensteden redelijk in evenwicht

De parkeertarieven en de attractiewaarde van binnensteden zijn redelijk in evenwicht. Dat is de voornaamste uitkomst van een onderzoek dat WPM Research deed naar de objectieve en subjectieve kenmerken en de hoogte van de parkeertarieven in de garages van de 21 grootste binnensteden.

Aanleiding voor het onderzoek was de stelling van Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca en de ANWB dat stijgende parkeertarieven binnensteden minder aantrekkelijk maken voor consumenten en ondernemers. Volgens de drie partijen staat door wegblijvende bezoekers, teruglopende bestedingen en grotere leegstand van winkelvastgoed de leefbaarheid van binnensteden onder druk. De partijen vinden dat parkeerexploitanten en gemeenten daarom een ‘gebaar van gastvrijheid’ moeten maken om de economische ambities van binnensteden waar te maken.


WPM Research had drie veronderstellingen voorafgaand aan de analyse van de onderzoeksuitkomsten:

  • De bereidheid van een bezoeker om te betalen voor parkeren, hangt samen met de attractiviteit van de binnenstad en de grootte c.q. het aantal inwoners van een stad.
  • De attractiviteit van een binnenstad heeft een objectieve component (bijvoorbeeld omvang winkelaanbod) en subjectieve component (bijvoorbeeld de mate waarin bezoekers een binnenstad als gastvrij ervaren). Ook kunnen er dissatisfiers zijn zoals leegstand.
  • De acceptatie van een bepaald parkeertarief hangt samen met de kwaliteit van de parkeerfaciliteit (toegankelijkheid, comfort, ruimtelijke opzet en afstand tot de voornaamste bestemmingen).

De analyse leverde vervolgens de volgende bevindingen op:

  • Het aantal inwoners blijkt sterk van invloed op de hoogte van de parkeertarieven.
  • Het aantal bedrijven en aantal winkels is sterk van invloed. Hoe meer aanbod, hoe hoger de maximale parkeertarieven. Ook de mate van leegstand heeft invloed op de parkeertarieven: hoe meer leegstand hoe lager de tarieven en omgekeerd.
  • Bij hogere bezoekersaantallen zijn er ook hogere parkeertarieven.
  • De hoogte van de parkeertarieven hangt sterk samen met de hoogte van de tophuurprijs.
  • Er is een verband tussen het ervaren van gastvrijheid en de parkeertarieven: gastvrije steden hebben relatief lage parkeertarieven.


Conclusie

De analyse wijst uit, dat er over het algemeen een redelijke verhouding is tussen attractiefactoren van een binnenstad en de hoogte van de parkeertarieven. Er zijn echter een aantal steden – Utrecht, Zwolle, Leiden, Den Haag, Arnhem en Eindhoven – waar hogere parkeertarieven worden gevraagd dan vanuit de gemeten subjectieve en objectieve attractie van de binnenstad verdedigbaar is.

Dit artikel is een samenvatting. Het volledige artikel kunt u hier als PDF downloaden.

Uitgebreidartikeloverparkeertarievenenattractiewaardebinnensteden.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel