Nieuws

Krimp? Versterk de dorpskern!

In dorpen met sterke gemeenschappen heeft krimp veel minder impact dan in dorpen met zwakke gemeenschappen. Sterke dorpen blijven aantrekkelijk om te wonen en te leven, daar lukt het burgers om elkaar te helpen en om – waar nodig – samen de leegte van de terugtrekkende overheid op te vullen. Zwakkere dorpen zijn minder aantrekkelijk, kennen meer leegstand en daardoor wordt de afstand tussen bewoners letterlijk en figuurlijk groter.

 

Krimp is niet tegen te houden. Het enige wat burgers, overheden, instellingen en bedrijven kunnen doen, is zich samen aanpassen aan een veranderende wereld. Om dat voor elkaar te krijgen moet de  gemeenschap het uitgangspunt zijn. Die gemeenschap wordt mede gevormd door de ruimtelijke structuur van het dorp. De oude dorpskern is meestal ook de kern van de dorpsgemeenschap. Helaas zijn de woningen en de openbare ruimte in die kernen vaak minder geschikt voor kwetsbare burgers. En dat terwijl in krimpgebieden juist die groep een steeds groter deel van de lokale bevolking uitmaken.

 

Behoud van eigen kracht

Vaak zijn vastgoedinvesteringen nodig én mogelijk om woningen aan te passen voor kwetsbare ouderen. Ploeg id3 in Groningen stelt voor die investeringen te concentreren in de karakteristieke dorpskern. Daarmee wordt het hart van het dorp aantrekkelijker, zowel voor huidige als toekomstige bewoners. Het netwerkbureau ontwikkelde een concept dat bestaat uit eenvoudige, zorgvuldige ingrepen op alle schaalniveaus van woonkamer tot openbare ruimte. Deze ingrepen zijn steeds gericht op behoud van eigen kracht, zelfredzaamheid en dynamiek, zowel voor ouderen alsook voor  het dorp.” De ingrepen zijn samenhangend, maar niet onderling afhankelijk en kunnen dus al naar gelang behoefte en locale situatie worden ingezet.

 

Een overzicht van de verschillende ingrepen is terug te vinden in een artikel dat Stedebouw & Architectuur recent publiceerde. Download hieronder het artikel.

versterkdedorpskern.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel