Nieuws

Rode en groene huisjes

Goudappel Coffeng legt deze weken de laatste hand aan de vitaliteitsbenchmark die het bedrijf onder de 100 grootste winkelcentra heeft gehouden. Er is gekeken naar de kwetsbaarheid van winkelcentra, gebaseerd op vier elementen: demografische ontwikkelingen, winkelaanbod, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. Een groen huisje op de kaart? Chapeau, de mix van elementen wordt positief beoordeeld. Een rood huisje geeft aan dat de vitaliteit van het centrum niet optimaal is.

“Ik zeg niet dat deze benchmark de waarheid is, maar het geeft zeker een goed beeld van de vitaliteit van de diverse centra”, vertelt Jeroen Roelands. “Als je achter de cijfers kijkt, zie ik een trend.” 

Ook de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van uitmaakt, werd meegenomen in de benchmark. Roelands’ conclusie? “Het parkeerbeleid maar ook de kwantiteit én kwaliteit van de parkeervoorzieningen moet passend zijn bij de doelgroepen die je wilt aantrekken, en dat is lang niet altijd zo.”


19 maart: Verder inzoomen

Op het PARKEER24 Jaarcongres 'Parkeren:broodnodig?! - winkelen en parkeren' zal Roelands in zijn keynoot dieper op de benchmark ingaan. De boodschap van Roelands is helder: “We moeten toe naar vitale steden. En dat bereik je alleen door samen te werken; het is in het belang van ons allemaal.” Parkeren:broodnodig vindt plaats op 19 maart 2015 in de Eenhoorn te Amersfoort.


Meer informatie over 'Parkeren:broodnodig?!' vindt u op www.parkerenbroodnodig.nl  

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel