Nieuws

Nieuwe parkeergarage bij Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het project Stationsgebied Driebergen-Zeist gaat een volgende fase in. De aanbestedingsprocedure start deze week. Er zijn in het voorjaar van 2015 al vijf aannemers geselecteerd voor het hoofdcontract en de gunning wordt zomer 2016 verwacht.

Binnen het project is een wijziging opgetreden in de planning. Het nieuwe station wordt opgeleverd in 2020. De eerste fase van de onderdoorgang wordt in 2019 gerealiseerd. Dan is de onderdoorgang zover klaar dat het verkeer er over 2 x 1 rijstrook  kan rijden.

Daarna wordt doorgewerkt aan de verbreding: de verdubbeling naar 2 x 2 rijstroken. Deze wordt in de nieuwe planning in 2020 gerealiseerd. De onderdoorgang van de Hoofdstraat  wordt daarmee een jaar later opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. De voorbereidingen, zoals het omleggen van kabels en leidingen, het samenstellen van het aanbestedingsdossier en de grondverwerving hebben meer tijd gekost dan vooraf was voorzien.


Nieuw stationsgebied Driebergen-Zeist met nieuwe parkeergarage

De Hoofdstraat wordt tussen de A12 tot voorbij kruispunt  Breullaan verdubbeld naar 2 x 2 rijstroken én gaat straks onder de sporen door. Na de eerste bouwfasering  van 2 x 1 zal de doorstroming van het verkeer al verbeteren. De spoorwegovergang in de Odijkerweg wordt in 2020 opgeheven bij de ingebruikname van de volledige nieuwe infrastructuur. Er komt een nieuw treinstation, met een nieuw busstation én een nieuwe parkeergarage. Ook aan de fietsers wordt gedacht. Onder het station komt een fietsenstalling voor 3000 fietsen waar fietsers droog en veilig hun fiets kunnen stallen. Bovendien krijgen de fietsers hun eigen fietsroutes waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen. In de nieuwe situatie loopt het stationsplein onder de sporen door dus geen situaties meer waarbij voetgangers over de spoorwegovergang rennen om hun trein te halen. In 2020 wordt de nieuwe infrastructuur in gebruik genomen. Daarna zullen nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden. 


Alle informatie over de werkzaamheden wordt tevens gepubliceerd op de website
https://www.prorail.nl/projecten/driebergen-zeist .Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel