Nieuws

Vind je stedelijke potentie tijdens Movinnio Congres

Wat zijn de organisatorische consequenties voor de transitie op functioneel en technologisch gebied die onze huidige tijdgeest kenmerkt? En hoe maken we de vertaalslag naar de praktijk? De gemeente Zwolle heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de krachtigste en meest vitale stadsregio’s van Nederland, waarbij samenwerking de norm is en een gezamenlijk gedragen visie voorop staat: Zwolle als gastvrije stad. Neem tijdens het Movinnio Congres Integrale Mobiliteit op 11 september een kijkje in de Zwolse keuken met de bijdrage van wethouder Filip van As in het plenaire ochtendprogramma, en ga zelf aan de slag in de middagworkshop, onder leiding van senior beleidsadviseur Syb Tjepkema.

Meld u nu aan! Bijna 100 professionals gingen u al voor, dus wees er snel bij.


Wethouder Filip van As verbindt visie en praktijk door zijn bestuurlijke blik op (integrale) mobiliteit, de bestuurlijke opgaven, het achterliggende proces, de valkuilen en het leergeld met u te delen. “Het is vooral van belang je af te vragen met welke bril je verschillende vraagstukken bekijkt. Voor ons is dat gastvrijheid. Voor steden en regio’s is het van belang de potentie te benutten en uit te nutten.” Dat recentelijk logistieke distributiecentra van AH, TNT en Wehkamp en grote regionale werkgevers als Scania en ABN, het ziekenhuis, scholen, boekhandel Waanders in de Broerenkerk en een schouwburg zich hebben gevestigd in Zwolle bewijst de vitaliteit en kracht van de regio, maar welke kenmerken maken deze zo krachtig? Hoe heeft de stad zich ruimtelijk en economisch ontwikkeld in de loop der jaren en welke rol heeft het vervoersysteem hierbij gespeeld? Het ruimtelijke en mobiliteitsprofiel van Zwolle kenmerkt zich door een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een zachte overgang van stad naar ommeland, hoog fietsgebruik, laag OV-gebruik in de stad, een grote inkomende pendel, hoog autogebruik en een piek in het OV-gebruik naar de stad. Uitdagingen concentreren zich op de leegstand in de binnenstad, een goed vestigingsklimaat houden en de grote stromen scholieren, studenten en forensen goed bedienen. De grootste mobiliteitsvraagstukken richten zich op de problemen met fietsparkeren, relatief veel parkeerplaatsen en congestie in de spits voor zowel de auto als de OV-bus. “Het huis staat, maar hoe ga je dat huis beter benutten?”, aldus Filip van As. “Niet alleen beheer en onderhoud zijn belangrijk, maar ook een zo optimaal mogelijk gebruik.”

 

Beter Benutten als drager van toekomstig mobiliteitsbeleid

In de integrale mobiliteitsvisie van Zwolle staat de Ladder van Verdaas centraal en geldt Beter Benutten als leidend principe. Hierbij staat de reiziger centraal en is de overheid niet leidend, maar samen met bedrijven en instellingen opdrachtgever. Deze werkwijze heeft al geleid tot een elftal koplopers, bereikbaarheidsarrangementen, een fonds voor slimme deals, verkeersmanagementmaatregelen, een gebruikers community, open data en marketingacties. Maar ook tot een Agenda Fiets om de fiets nog krachtiger in te zetten en parkeerbeleid dat verschuift van bouwen naar benutten en van dissatisfier naar satisfier (in Zwolle is altijd plaats). Binnen het OV is aandacht voor doorstroomassen voor bussen en een nieuw busstation, en binnen de infra is aandacht voor regionale auto- en OV bereikbaarheid, aanhaken bij SAAL (Lelystad Airport), Spoorzone verbetering Groningen-Zwolle-Hanzelijn en het doorontwikkelen van fietsroutes en fietsparkeren rond het station en in de binnenstad.

 

Samenwerking leidt tot innovatie

Wethouder Filip van As: “Zwolle heeft de laatste decennia een snelle groei doorgemaakt, waarbij het ‘wij gevoel’ overheerst. Hierdoor vinden partijen elkaar, wat zich uitbetaalt in innovaties. Het belangrijkste uitgangspunt in beleid is dat we samen praktische stappen willen zetten. Hoe kun je je eigen werkpraktijk intern en extern goed op elkaar afstemmen en met anderen? Dat vereist een andere mindset.” Het elftal koplopers van Zwolse ondernemers en organisaties, die in het kader van het Beter Benutten programma twee jaar geleden in het leven is geroepen, is hier een goed voorbeeld van, en het lijkt erop dat deze groep de trend wil voortzetten.

 

Andere mindset creëren

Syb Tjepkema vult aan: “Om toekomstige uitdagingen als verstedelijking, veranderende centrumfuncties en de technologische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, kan bouwen aan een nieuwe manier van werken vanuit een hoger niveau zorgen voor een andere mindset binnen je organisatie. Hoe je dit vervolgens door vertaalt naar je beleid is de insteek van mijn workshop, waarbij Zwolle als spiegel dient.” Er wordt concreet ingegaan op de vraag wat een bereikbaarheidsaanpak en het verkeer- en vervoerbeleid kan bijdragen aan een hoger doel als gastvrijheid en wat dat betekent voor de organisatie, de mensen, samenwerkingsverbanden en projecten. Aan de hand van voorbeelden en projecten uit het programma Beter Benutten worden deelnemers meegenomen in de consequenties voor het centraal stellen van de gebruiker. Wat heeft dat voor gevolgen voor úw aanpak, samenwerking, interne organisatie, financiën en inhoud? En hoe komt samenwerking met grote regionale werkgevers tot stand? Naast een inkijkje in de Zwolse keuken wordt op interactieve wijze gezocht naar het unieke en eigene van uw stad of regio, zodat u naar huis gaat met mogelijkheden en kansen voor uw eigen gemeente op dit gebied.

 

Aanmelden

Vindt u het ook tijd voor een andere mindset? Meld u dan nu aan! Bijna 100 professionals gingen u al voor, dus wees er snel bij. Meer informatie over het programma en de locatie vindt u hier.

 

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel