Nieuws

ACM neemt exploitatie parkeergarages onder de loep

De overgangstermijn van de wet Markt en Overheid is met ingang van 1 juli 2014 voorbij. Deze wet bevordert eerlijke concurrentie tussen overheden en bedrijven. Overheden hebben de afgelopen twee jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe gedragsregels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de wet handhaven. ACM onderzoekt klachten van ondernemers en gaat zelf drie sectoren nader onder de loep nemen: de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages.

Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Bedrijven krijgen onder de wet Markt en Overheid een eerlijke kans om te ondernemen. Overheden mogen dus geen gebruik maken van oneigenlijke concurrentievoordelen. Ze moeten alle kosten die ze maken doorberekenen in de prijs als ze de markt opgaan. Daar zien wij op toe.’


Alle kosten in rekening brengen

Overheden moeten volgens de wet Markt en Overheid alle kosten doorberekenen in de prijs als ze de markt opgaan. Ook mogen zij hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen door bijvoorbeeld een goedkope lening te verstrekken.


Vegter: ‘Gemeentes mogen niet zomaar hun eigen vrachtwagens kosteloos inzetten voor het inzamelen van bedrijfsafval, of de exploitatietekorten van parkeergarages bijpassen. Op al deze terreinen zijn namelijk ook ondernemers actief; die mogen niet belemmerd worden door oneerlijke concurrentie door overheden.’


ACM zal bij concrete tips onderzoeken of er schade is voor bedrijven. De toezichthouder kan in zo’n geval een zogenaamde 'last onder dwangsom’ opleggen.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel