Nieuws

Ontwikkeling 'Delft Village' stap dichterbij

Het initiatief voor een ‘Delft Village’ gaat door naar de ontwerpfase. Op basis van de resultaten uit de haalbaarheidsstudie is recent de ontwikkelingsovereenkomst ondertekend met als doel het idee verder uit te werken naar een door partijen gedragen ontwerp.

Centrale schakel

‘Delft Village’ is een op de Delfts blauwe huizen geïnspireerd initiatief dat iets wil toevoegen aan de gebiedsontwikkeling in Nieuw Delft en aan de stad. Het project moet de sterke kwaliteiten van de stad verbinden: het nieuwe stationsgebied met de historische binnenstad en de rijke Porselein blauwe geschiedenis met moderne innovaties, aldus Nieuw Delft.


De locatie voor het concept is veld 1 uit het stedenbouwkundig plan in het Van Leeuwenhoekkwartier. Architect Frits van Dongen (voorheen Rijksbouwmeester) werkt het idee verder uit naar een ontwerp. Ontwikkelaar Ter Steege begeleidt de ontwikkeling van de locatie namens de opdrachtgever Delft Village bv.


Het voorlopige ontwerp wordt eind 2016 verwacht. Ontwikkelingen zijn te volgen op Nieuw Delft.

Deel dit artikel