Nieuws

Ontwerpen stadhuis Leiden tentoongesteld

Drie architectenbureau's namen de begane grond van het stadhuis van Leiden onder handen. Tot en met vrijdag 12 mei 2017 kunt u de drie ontwerpen van BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov i.s.m. Studio Linse bekijken in de hal van het stadhuis.

Het stadhuis wordt dit jaar deels verbouwd zodat hde bestuurlijke en ambtelijke huisvesting beter kan worden benut. Door de herinrichting moet tevens een groter aantal ambtenaren aan het werk kunnen. Omdat ook de publieksbalies worden verplaatst naar een andere locatie, komt de begane grond van het stadhuis vrij voor andere publieke functies. Het ontwerp van de hal is dus een cruciaal onderdeel.


BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov zijn in januari van dit jaar ui 41 inzendingen geselecteerd om hun voorstel nader uit te werken voor de herinrichting van het stadhuis. Deze voorstellen zijn gratis te zien in het stadhuis. De tentoonstelling is anoniem: de ontwerpen zijn niet te herleiden naar de inzenders. Dit is gedaan om te focussen op het plan en niet op het bureau, zo laat gemeente Leiden weten.


Bezoekers kunnen hun mening over de voorstellen ter plekke kenbaar maken door middel van een vragenformulier. Ook zijn de plannen online te bekijken via www.leiden.nl/verbouwingstadhuis, met tevens een mogelijkheid om het vragenformulier in te vullen. De ingevulde opmerkingen worden meegenomen door de beoordelingscommissie.


Naar verwachting wordt het winnende voorstel in de eerste helft van juni bekendgemaakt. Het ontwerpproces start daarna. Als alles volgens plan verloopt, is de verbouwing van het stadhuis in 2020 gereed. 
Stadhuislplein 1 te Leiden.

Deel dit artikel