Nieuws

Harderwijk wil twee extra garages bouwen

Het college van B&W in Harderwijk heeft de parkeerexploitatie van de parkeervoorzieningen in het plan Waterfront herzien en de parkeercapaciteit opnieuw vastgesteld. In dat verband is ook besloten om de exploitatie van de parkeergarages in het Waterfront te ontvlechten uit de grondexploitatie Waterfront en op te nemen als integraal onderdeel van de gemeentelijke parkeerexploitatie.

In 2011 heeft de gemeenteraad  besloten  het eigendom en de exploitatie van de twee nog te bouwen parkeergarages in het plan Waterfront over te nemen van het Consortium. De gemeente Harderwijk is door dat besluit verantwoordelijk voor de exploitatie voor alle parkeervoorzieningen in het Waterfrontgebied. Op grond daarvan heeft het college van B&W besloten de exploitatie van de parkeervoorzieningen te actualiseren. Ook heeft het college van B&W besloten om de exploitatie van de parkeergarages in het Waterfront te ontvlechten uit de grondexploitatie Waterfront en op te nemen als integraal onderdeel van de gemeentelijke parkeerexploitatie. Hierdoor ontstaat een completer en transparanter financieel beeld van de totale gemeentelijke parkeerexploitatie en van de grondexploitatie Waterfront.  


Capaciteit parkeergarage Dolfinariumeiland

Bij de actualisatie van de parkeerexploitatie in het Waterfront heeft het college van B&W de parkeercapaciteit van de parkeergarage op het Dolfinariumeiland vastgesteld op 525 parkeerplaatsen. Voorheen werd uitgegaan van 650 parkeerplaatsen. De afname is met name gebaseerd op de verwachting dat een aantal vergunninghouders bedrijven geen gebruik maakt van deze duurdere parkeervoorziening. Het uitgangspunt voor vergunninghouders bewoners en bezoekers Boulevardgebied is daarbij ongewijzigd gebleven. Vergunninghouders bewoners en bedrijven kunnen kiezen voor de parkeergarage op het Dolfinariumeiland of een goedkopere locatie op iets grotere loopafstand.


Capaciteit parkeergarage Kop van de Stadswerven

Voor de parkeercapaciteit van de parkeergarage op de Kop van de Stadswerven gaat het college van B&W ervan uit dat een groot deel van de Dolfinariumbezoekers in de toekomst  zal  parkeren op het overloopterrein langs de N302. Dat biedt straks met 1.900 parkeerplaatsen voldoende ruimte. Een definitief besluit over de aanleg van de garage, alsmede de grootte ervan, wordt pas genomen zodra het merendeel van het bouwprogramma in het Boulevardgebied daadwerkelijk is gerealiseerd. Vanaf het moment dat  de werkzaamheden aan de Boulevard beginnen (volgend de planning in 2015) , tot de ingebruikname van het overloopparkeerterrein (2019), zal er tijdelijk geparkeerd worden in het gebied fase-3 van het Waterfront aan de zijde van de Burgemeester de Meesterstraat.


Gevolgen gemeentelijke begroting

Het ontvlechten van de parkeerexploitatie uit de grondexploitatie Waterfront heeft een effect op de gemeentelijke begroting. Om dat beheersbaar te maken wordt een bestemmingsreserve Parkeren Waterfront gevormd van ca. € 13 miljoen. Daarin wordt de reeds bestaande bestemmingreserve Aanloopverliezen Parkeergarages Waterfront en een bedrag van € 10,65  miljoen uit de grondexploitatie Waterfront vrijgemaakt. De gemeenteraad besluit formeel over het vormen van de bestemmingsreserve.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel