Heeft u iets met licht in de openbare ruimte? Kom dan ook op 16 november naar het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht.

Akro Consult


www.akroconsult.nl DEN HAAG , NEDERLAND

Akro Consult staat voor maatschappelijk duurzame opgaven en een kwalitatief hoogwaardige inrichting van Nederland. Dat leidt niet altijd tot de makkelijkste, maar wel tot uitdagende opgaven. Daarbij zetten wij onze kennis in van vastgoedfinanciering, grondexploitaties en parkeerexploitaties, juridische vormgeving van samenwerkingsafspraken en procesmanagement en –communicatie. Voor parkeervraagstukken kunnen wij parkeerexploitaties opstellen, parkeerbehoeften berekenen en haalbaarheidsberekeningen maken voor nieuwe parkeerinvesteringen (bijvoorbeeld een parkeergarage).

Contactgegevens

Postbus 97662
2509 GB
DEN HAAG, NEDERLAND

info@akroconsult.nl
www.akroconsult.nl