Blog

'Zo zijn we in de toekomst allemaal infratecten'

Stedenbouw, landschap en het verkeer in de stad gaan steeds vaker hand in hand. Eigenlijk kunnen deze onderdelen ook niet meer gescheiden van elkaar functioneren: de openbare ruimte in de stad is gewoonweg zo kostbaar en beperkt geworden dat we wel samen moéten werken aan een integrale opgave, lees: infratecture.

Door Marco Aarsen - Lanschapsarchitect bij Goudappel Coffeng

 

'Infratecture’ betekent voor mij vooral dat ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen er samen voor zorgen dat de infrastructuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de totale leefomgeving in een stad of dorp. Als landschapsarchitect binnen een mobiliteitsadviesbureau heb ik gemerkt dat het convergeren van de twee vakgebieden steeds meer tot standaard werkwijze is verheven. Dat komt niet alleen voort uit kostenefficiëntie van opdrachtgeverszijde: het komt vooral ook de kwaliteit van de plannen ten goede. Het ontwikkelen van een integrale visie is noodzaak om te voorkomen dat je als verkeersadviesbureau en ruimtelijk bureau naast elkaar in plaats van mét elkaar ontwerpt. Uitgangspunt: het creëren van een goede, bereikbare en aantrekkelijke stad.

 

Word een infratect

Samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen heeft dus de toekomst. Maar ik ga nog een stap verder: omdat de verkeersomgeving een vanzelfsprekend onderdeel van de openbare ruimte is, ben ik van mening dat een ruimtelijk ontwerper voldoende verkeerskundige bagage moet hebben en dat andersom een verkeerskundig adviseur voldoende ruimtelijke capaciteiten in zich moet hebben. Zo kunnen deze twee werelden op termijn steeds meer in elkaar overgaan en zijn we in de toekomst allemaal ‘infratecten’: integrale ontwerpers en adviseurs die werken aan bereikbare én aantrekkelijke steden.

 

Functional ambiance 

Dit kan onder meer door gebruik te maken van de methode ‘functional ambiance’. Met deze methodiek, die mede door ons is ontwikkeld, breng je eigenlijk, simpel gezegd, de twee werelden ‘world of flows’ en ‘world of places’ tot elkaar en leer je dezelfde (discipline-neutrale) taal spreken. Zo bepaal je bij de start van iedere ontwerpopgave eerst samen de gezamenlijke ambitie, voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit dé sleutel is tot slimme oplossingen voor de steden en dorpen van vandaag én morgen.

 

Meer lezen over Infratecture?

De september-editie van Verkeer in Beeld heeft als thema Infratecture. In het hoofdartikel van dit magazine wordt het project rondom het ontwerp en de bouw van de verdiepte fietsenstalling bij Rotterdam Blaak uitgelicht. Verder artikelen over: het ontwerp van de Graafseweg in het Gelderse dorp Alverna, de herinrichting van de Pannekoekendijk en de Harm Smeengekade in Zwolle en de integrale aanpak van de Groothertoginnelaan in Den Haag. 

 

Deze editie is in te zien voor leden in de online bibliotheek. Nog geen lid? Klik dan hier om lid te worden!Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel