Blog

Verkiezingstijd

Als u dit leest hebben de meeste politieke partijen hun verkiezingsprogramma vastgesteld. Een van die partijen, D66, geeft de leden de kans het programma te amenderen. D66-leden mogen vervolgens stemmen over alle amendementen. Omdat het er zoveel zijn, gebeurt dit voor het congres via internet.

Tot zover is er niets aan de hand. Eenmaal ingelogd verschijnt de mededeling dat het beoordelen van de amendementen (je kan ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen) gemiddeld zes uur in beslag neemt. Het (logische) gevolg is dat men afhaakt en de beoordeling van de amendementen aan zich voorbij laat gaan. De democratische aanpak werkt hier averechts.

 

Wat heeft dit te maken met parkeren, vraagt u zich wellicht af. Het meepraten is een tendens die zich niet alleen binnen de politiek manifesteert, maar ook in de besluitvorming. De bestuurder ziet zich in heikele dossiers graag gesteund door de mening van de burger. Een aantal gemeenten voert betaald parkeren daarom pas in in een straat, als bewoners daarom vragen. Helaas gebeurt dit pas als de parkeerdruk te hoog is. In het beste geval wordt de betreffende straat ontdaan van het probleem en wordt dit probleem naar een straat verderop verplaatst, waarna het circus opnieuw begint. Van sturing geven aan mobiliteit of bereikbaarheid is op deze manier geen sprake. En dan heb ik het nog niet over de bak aan ambtelijke capaciteit die dit kost.

 

Wat ik me afvraag is waarom de gemeente dit alleen bij parkeerbelastingen doet. Wees dan consequent en doe dat voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. Laat de burger beslissen of hij wel of geen WOZ-belasting of rioolheffing wil betalen. Maar dat gebeurt niet. Blijkbaar zijn dat geen onderwerpen die van invloed zijn op de populariteit van een bestuurder of partij.

  

Dit blog is geschreven door 'Parkeermeneer' en is ook gepubliceerd in magazine PARKEER24 - november editie 2016.

 

Oproep

Wie is Parkeermeneer? Misschien bent u het wel. WIlt u ook een bijdrage leveren of wilt u meer weten? Stuur een mail naar [email protected]. Publicatie vindt in overleg plaats waarbij anonimiteit gegarendeerd is.

  Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel