Blog

Column: 'Rotterdam: iedere keer gewoon in de file?'

Kent u dat? U moet ergens heen, pakt de auto en gaat op reis. Alles met een vanzelfsprekende routine, maar eigenlijk weet u het al: ook deze dag zal u achteraan in de file aansluiten.

Column: 'Rotterdam: iedere keer gewoon in de file?'

Gemiste kans

Het overkomt mij ook en meestal probeer ik het filosofisch over me heen te laten gaan. Maar dat lukt de laatste tijd steeds minder. Steeds vaker voeren overwegingen de boventoon, zoals: Wat een tijdverlies en wat jammer van al dat asfalt dat gebruikt wordt om auto’s stil te laten staan. Het kost geld, het geeft stress, het levert ergernis op! Waarom doen we dat toch? Heeft u uw collega’s wel eens op het werk zien binnenkomen na een tijdje filerijden. Blijdschap is anders. Wat een gemiste kans!

Kansen pakken


Zeker nu ik als CEO van de Rabobank Rotterdam lid ben van het bestuurlijke trio van Beter Benutten in die regio, bekruipt mij dit gevoel steeds vaker. Deelname aan het bestuurlijke trio vind ik een mooie uitdaging, want ik ben van mening dat bedrijven veel voordelen kunnen binnenhalen door anders met mobiliteit om te gaan. Ook voor de regio betekent het kansen pakken, want de toekomst van de Rotterdamse stad en haven is afhankelijk van een goede bereikbaarheid.

Rol voor bedrijven

Ik ben er echt van overtuigd dat het anders en beter kan. Bedrijven kunnen daar zelf voor zorgen. Maak het mogelijk dat werknemers eerst thuiswerken en vervolgens, na de spits, pas naar het werk reizen. Stimuleer dat werknemers waar mogelijk met het OV reizen of met de fiets gaan. Het scheelt veel dure parkeerplaatsen en zorgt voor gezonde collega’s. Mijn stokpaardje is om de werkweek vollediger te benutten. Is het u wel eens opgevallen hoeveel bedrijven er op vrijdag eigenlijk onderbezet zijn? Dat is niet alleen een gemiste kans voor het bedrijf zelf, vanuit het oogpunt van efficiency en continuïteit van de bedrijfsvoering. Het is daarnaast ook nog heel inefficiënt vanuit mobiliteitsoverwegingen. Door de vierdaagse werkweek zijn de wegen op maandag tot en met donderdag veel meer overbelast in de spits en ligt er op die dagen ook veel meer druk op de beschikbare parkeerruimte. Een goede bezetting over de gehele week, dus ook op de vrijdag, is hiervoor een goede oplossing. Binnen de Rabobank Rotterdam werken we aan zo’n beter gespreide bezetting van medewerkers over alle dagen van de week.

Verschillende beweegredenen, volop kansen

Het besef dat we anders met mobiliteit om moeten gaan is een eerste stap op weg naar een visie op mobiliteit. De beweegredenen die hieraan ten grondslag liggen zijn divers. Dat kan zijn omdat we door de economische crisis bewuster met ons geld en middelen moeten omgaan, omdat we vanuit duurzaamheid willen bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot of omdat we steeds meer oog krijgen voor het belang van fitte medewerkers. Hoe dan ook, er liggen volop kansen en mogelijkheden. We gaan het dus gewoon doen!

Auteur: Coert Beerman, CEO van de Rabobank en lid van het Bestuurlijk trio Beter Benutten regio Rotterdam 

Bron: Platform Beter Benutten

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel