Blog

From parkingplace to (parking)space

Uit ervaring weten wij hoeveel er komt kijken bij het ontwerpen van een goede en aantrekkelijke parkeergarage. Om grip te krijgen op deze complexe opgave hebben wij een aantal jaar geleden in ons lab onderzoek gedaan naar alle aspecten die komen kijken bij het ontwerp van een goede garage: van NEN-normen, constructie en installaties tot materialisering en verlichting. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in ons parkeerboek.

Door Mark Siebers - Groosman

 

Dit boek vormde een naslagwerk voor zowel onszelf als voor iedereen die er in geïnteresseerd was, maar de tijd staat niet stil. Het boek is gebaseerd op de huidige maatschappij, met de huidige parkeernormen en de huidige auto’s. Wij signaleren echter steeds meer trends die ervoor kunnen zorgen dat het gebruik of misschien zelfs het bestaansrecht van parkeergarages in de nabije toekomst drastisch zal veranderen. De elektrisch aangedreven auto is sterk in opmars, straks wordt de auto misschien zelfs vervangen door auto’s die op waterstof lopen en zowel Google als de grote automerken komen steeds verder in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Daarbij komt dat steeds meer steden auto’s willen weren uit hun centrum om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Rotterdam blijft daarin niet achter: de gemeente heeft de parkeernorm inmiddels gewijzigd van een minimum naar een maximum.

 

Als deze trends doorzetten, zijn er straks in de binnenstad geen parkeergarages meer nodig. Als je wilt gaan werken of shoppen, word je door je zelfrijdende auto afgezet in het centrum, waarna je auto weer de stad uitrijdt om zichzelf te parkeren in een garage aan de rand van de stad totdat het tijd is om je op te halen. Wat heeft dit voor gevolgen voor de bestaande parkeergarages in het centrum? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan de bezoekers tijdens ons made-to-meet-festival. In een interactief minicongres hebben wij de aanwezigen uitgedaagd om met ons te brainstormen over twee casussen in Rotterdam: een bovengrondse parkeergarage aan de Westblaak en een ondergrondse parkeergarage onder het Schouwburgplein.

 

Casus 1 – bovengrondse garage

Bij de bovengrondse garage zijn 3 scenario's denkbaar:

 

  • Scenario 1

De gemeente Rotterdam probeert het stadscentrum te verdichten. De parkeerplaatsen die nodig zijn voor de extra bewoners, kunnen worden opgevangen in de parkeergarage die steeds leger is komen te staan. Vragen die bij dit scenario direct naar voren komen zijn: is de garage nog wel geschikt voor deze tijd, waarin de NEN steeds ruimere afmetingen vraagt voor parkeervakken en rijbaan vanwege de steeds groter wordende auto's? Of wordt deze tendens gekeerd met de komst van elektrisch aangedreven, zelfrijdende wagens en wordt de auto in de toekomst juist veel kleiner?

 

  • Scenario 2

De behoefte aan parkeerplaatsen in het centrum neemt zo sterk af dat de parkeergarage overbodig wordt. De garage heeft een stevige betonconstructie waar niets mis mee is, dus waarom zou deze geen tweede leven kunnen krijgen met een nieuwe functie? Zou de garage niet gebruikt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen, als drive-in bioscoop, als stadsboerderij, food-court of skatebaan? Kan het dak niet worden benut voor een hippe rooftopparty?

 

  • Scenario 3

De behoefte aan parkeerplaatsen in het centrum neemt zo sterk af dat de parkeergarage overbodig wordt en er is geen geschikte functie om er in onder te brengen. De garage wordt gesloopt om ruimte te maken voor iets anders. Het gebied dat vrijkomt kan worden teruggegeven aan de stad: op de open plek kan een groen stadspark komen waar kinderen kunnen spelen en gezinnen kunnen picknicken. Of je kunt de vrijgekomen plek juist intensiveren en hier een hoge toren neerzetten. Waar heeft de stad het meest behoefte aan?

 

Casus 2 – ondergrondse garage

Voor de ondergrondse parkeergarage is het aantal opties kleiner. Slopen levert niet veel op, want je creëert hier bovengronds geen extra ruimte mee. Een nieuwe functie zou wel een optie zijn. Maar welke functies zijn geschikt om onder te brengen in een grote ondergrondse ruimte? Welke functies hebben weinig daglicht nodig? Een museum zou goed zonder daglicht kunnen; dit is misschien zelfs beter voor het behoud van de kunstwerken. Ook een supermarkt heeft geen behoefte aan veel glas. Bij bovengrondse supermarkten worden de ramen vaak dichtgeplakt om zoveel mogelijk stellingen te kunnen plaatsen. Of zou het niet fantastisch zijn om er een gigantisch kinderspeelparadijs in onder te brengen, compleet met glijbanen en klimwanden?  In alle gevallen is het wenselijk om een sterkere visuele verbinding te maken tussen de ondergrondse ruimte en het plein erboven.


Meedenken?

Wij kijken terug op een interessante brainstormsessie, maar willen het hier niet bij houden. Dat de ontwikkelingen op autogebied gevolgen zullen hebben voor de bestaande voorraad parkeergarages is wel zeker. Ook is het verstandig om bij het ontwerpen van nieuwe garages rekening te houden met mogelijke toekomstige veranderingen, zodat ze levensloopbestendig zijn.


Ons parkeerboek zal een vervolg moeten krijgen waarin deze aspecten aan bod komen. Graag zouden wij in een powermeeting verder brainstormen. Bent u geïnteresseerd om met ons mee te denken, neem dan contact met ons op via info@groosman.com.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel