Blog

Blog: Een nieuwe lente en een nieuw geluid?

IGOV wordt OVLNL. Het begin van een nieuw tijdperk of oude wijn in nieuwe zakken? Hoewel oude wijn prima kan smaken, maak ik me hard voor het nieuwe geluid. Want de wereld van de openbare verlichting verandert. Stilstaan is daarbij geen optie. We moeten én willen verder. De transformatie naar OVLNL doet recht aan deze veranderingen, waar we zelf onderdeel van zijn.

We leven in een inspirerende tijd. Veranderingen bevinden zich op allerlei vlakken en gaan snel. Nieuwe technieken brengen nieuwe mogelijkheden. Minstens zo interessant is dat wat er binnen de overheidsorganisaties gebeurt. Meer regievoering, ketenbenadering en resultaatgerichtheid. En, tot mijn grote vreugde, meer multidisciplinair en integraal werken.

 

Ook de kijk op de openbare ruimte verandert. Smart City is sexy. Beleving is belangrijk. Openbare verlichting is daarbij een onderdeel en niet alleen een technische facilitator. Sterker nog: openbare verlichting kan in veel gevallen de lead nemen. Techniek is daarbij geen doel op zich, maar een hulpmiddel om dat wat we willen met licht proberen te realiseren. Ik zeg bewust proberen, omdat het altijd beter kan en moet. Dat is de uitdaging waar we voor staan.

 

OVLNL is daarbij het platform om kennis en ervaringen te delen. Het wil een organisatie zijn die midden in de samenleving staat, gevoel heeft voor ontwikkelingen en veranderingen, daar op anticipeert en ontwikkelingen initieert. Het gaat daarbij niet alleen om beheerders van openbare verlichting, maar om een bredere doelgroep. Namelijk: iedereen die een bijdrage kan leveren aan een goede inrichting van de openbare ruimte, inclusief de verlichting.

 

De verandering die is ingezet met OVLNL wordt zichtbaar in de nieuwe jas die er is aangetrokken. Er is een nieuwe website. En er zijn vier netwerken opgezet, met ieder een eigen werkveld. Zelf heb ik de eer om, samen met anderen, het Netwerk Maatschappij te trekken. Daarin gaan we onder andere aan de slag met maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarbij gaan we de verbinding leggen tussen vraag en aanbod en tussen overheden en ondernemers. Ik heb er veel zin in dus: wordt vervolgd!Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel