Blog

Binnendorpelijk verdichten

In de provincie Utrecht is de prognose om bijna net zoveel woningen bij te bouwen als er in de stad Utrecht staan - 124.000 tot 142.000. De ambitie is om tenminste tweederde hiervan binnenstedelijk te bouwen. Dat levert vooral veel gepuzzel op. Maar waar liggen de kansen en uitdagingen voor kleine kernen dan?

Paul Roncken, de onafhankelijk Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht, introduceert in zijn nieuwste blog de term 'binnendorpelijk verdichten'.

 

De vitaliteit van voorzieningen en verenigingsleven draagt van oudsher bij tot een dorpse samenhang, maar is tevens sterk aan het veranderen. Binnendorpelijk verdichten kan invulling geven aan leefbaarheid in relatie tot transitieopgaven in het buitengebied, zoals het stimuleren van de makerindustrie, de energietransitie en landbouw vanuit biodiversiteit. Kortom, binnendorpelijk verdichten gaat niet alleen over het toevoegen van woningen, maar juist ook over het geven van een kwaliteitsimpuls aan een kleine kern in een sterk veranderend landelijk gebied.

 

Hij noemt, samen met experts, zeven aanbevelingen voor binnendorpelijk verdichten: stimuleer een micromaatschappij binnen de kern, ontwikkel vanuit maatschappelijke meerwaarde, zorg voor voldoende groen en parkeergelegenheid, pas maatwerk toe, rek de rode contour op, zorg voor een team van kwaliteitsmensen, en zorg ook voor betaalbare woningen.

 

Lees hier de hele blog.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel