Blog

Ed Graumans vertelt hoe u parkeerwinst boekt

Volgens de Nationale Parkeertest 2013 stijgen de parkeertarieven harder dan de inflatie en wordt ‘winst’ ingeboekt als dekkingsmiddel van de gemeentelijke begrotingen. Grote afrekeneenheden leiden tot ontevredenheid en verkorting van de verblijfsduur. Welke stappen kunt u zetten om het imago te verbeteren en de klanttevredenheid te vergroten?

Ed Graumans vertelt hoe u parkeerwinst boekt

Niet bewust van noodzaak

De consument is zich vaak niet bewust van de noodzaak tot betaald parkeren. Investeringen in parkeergarages maken het mogelijk een goede service voor de bezoeker te bieden en parkeerregulering op straat is meestal nodig om te zorgen dat de parkeerplaatsen voor de bezoekers beschikbaar blijven. Toch overheerst niet het gevoel dat men ‘terecht en rechtvaardig’ betaalt voor het parkeerproduct. Het MKB-signaal draagt met de Parkeertest bij aan een discussie over het product parkeren maar helaas ook aan de versterking van het negatieve imago. Kan het imago positief worden beïnvloed?

Het woord is aan Ed Graumans, die vijf principes voor imagoversterking en betere klantenbinding benoemt. 

 

Meer weten? www.metgraumans.nl of  ed@metgraumans.nl

 

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel