Blog

Digitaal bouwmeesterschap

Tegenwoordig kunnen complexe vormen die met de computer worden gegenereerd industrieel worden vervaardigd. Dit wordt mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in ontwerp- en productiemethoden waarbij het fabriceren van niet-gestandaardiseerde bouwelementen haalbaar is geworden. Door de koppeling tussen digitaal ontwerp en digitale fabricagetechnieken kunnen architecten specifieke parameters uit het productieproces gebruiken binnen het architectonisch ontwerp.

Deze column van Wessel van Beerendonk is gepubliceerd in de Innovatiecatalogus 2015. U kunt dit nummer digitaal nalezen in onze bibliotheek. U kunt het nummer ook nabestellen. Neem daarvoor contact met ons op.
 

De toepassing van industriële robots speelt hierbij een belangrijke rol in het architectonisch productieproces. De complexe geometrie bestaat doorgaans uit meerdere unieke bouwelementen. Met behulp van digitale fabricage kunnen de verschillende elementen vanuit het ontwerp direct omgezet worden in data waarmee de industriële robot wordt aangestuurd. Door meerdere industriële robots in lijn te schakelen kan het, dankzij de multifunctionaliteit van dergelijke robots, een dure productielijn vervangen en zo goedkoper grote aantallen objecten met uiteenlopende vormen realiseren. De aanzienlijk gedaalde kosten van deze betrouwbare machines maakt dit het juiste moment om ze in te zetten in het digitale ontwerp- en maakproces van complexe geometrische bouwdelen.
 

Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een herdefiniëring van de architect. Een architect die zich deze innovaties eigen maakt en daardoor de eigenschappen van het maken als essentieel deel van het ontwerpproces ziet, zal in staat zijn exact datgene op te leveren wat hij of zij ontworpen heeft. De kwaliteit en integriteit van het ontwerp worden hiermee gewaarborgd. Deze digitale bouwmeester is op de hoogte van de hedendaagse productiemogelijkheden en zet deze in om de kwaliteit van het ontwerp te versterken. Daarmee kan hij zich distantiëren van zijn stilistische adviseursrol en een meer leidende rol aannemen om tot intelligente integrale ontwerpen te komen.
 

Daar waar de modernisten hun inspiratie vonden in de mogelijkheden van gestandaardiseerde industriële fabricageprocessen, zo kunnen de hedendaagse digitale bouwmeesters zich laten leiden door de toegenomen vrijheid van digitale ontwerpprocessen en de directe koppeling met het robot gestuurde productieproces.
 

Binnen Studio RAP (Robotics, Architecture & Production) werken we op die manier. We zetten ons als ontwerp- en fabricagestudio in om robot gestuurde productietechnieken in het ontwerp- en bouwproces te implementeren.
 

Door: Wessel van Beerendonk, Studio RAP (Robotics, Architecture & Production)
 

Toepassing industriële robots binnen architectonisch ontwerp- en bouwproces

In het komende nummer van Stedebouw & Architectuur, thema Bouw & Zorg, leest u een artikel waarin Wessel van Beerendonk dieper op dit onderwerp ingaat. Dit nummer verschijnt op 20 februari 2015.
 

Dit nummer lezen? Als (bedrijfs)lid van Stedebouw & Architectuur ontvangt u het magazine op de dag van verschijning. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich hier aanmelden. Kijkt u ook naar de talloze andere voordelen van een lidmaatschap, waaronder een uitgebreid profiel op ons platform.

Deel dit artikel