Blog

Blog: Oude fietsen uit het rek halen

Roestige skeletten van ooit trotse fietsen, zonder zadel, zonder stuur, bungelende ketting… We hebben het hier natuurlijk over fietswrakken. En zij zijn een blijvend punt van aandacht voor handhavers. Als onkruid dat af en toe gewied dient te worden, zo moeten de wrakken om de zoveel tijd weggehaald worden om plaats te maken voor fietsen die ’t nog wel ‘doen’. Zeker in de grote steden blijft het immers een uitdaging om te voorzien in voldoende fietsparkeervoorzieningen.

Interessant is om te bedenken hoe die wrakken zo achteloos tussen de andere fietsen worden gestald. Achter elk wrak een mogelijke thriller. Zijn het weesfietsen, is de eigenaar iets overkomen waarna de tand des tijds en vandalen de rest deden? Of zijn de meeste mensen toch nonchalant genoeg om hun fietsen bij de dichtstbijzijnde fietsvoorziening te parkeren na het constateren van één of meer gebreken om er vervolgens niet meer naar om te kijken?

In ieder geval intrigerend genoeg om het als vraag op te nemen in de Nationale Fietsenquête[1]. Uit de voorlopige uitkomsten kan al het één en ander opgemaakt worden over wat mensen doen met hun oude fietsen. Zo blijkt dat 25 procent hun oude, kapotte fiets wegzetten op straat of in een naburig fietsenrek. Niet gek dus dat zonder de rekken te handhaven deze in rap tempo volraken met de afdankertjes waar niemand meer op rijdt. Dit probleem speelt met name in de steden waar de inwoners over minder ruimte beschikken om de fiets voor zolang nodig op eigen terrein te stallen. Ruim één vijfde van de respondenten van de enquête laat de niet meer bruikbare fiets in de tuin, berging of op het balkon staan.


Vraag is hoe men, indien wenselijk, dit gedrag kan veranderen. Aangezien het veel publieke inspanning vergt om op het parkeren van deze fietswrakken te handhaven is het nuttig om hier verder over na te denken. Volgens cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat zo’n 15 procent van de fietsen in de rekken gedefinieerd kan worden als ‘niet-gebruiksklare fietsen’. Dat is een behoorlijk aandeel. Mede hierdoor is er een gratis ophaalservice ingesteld voor uw oude fiets. Dit soort initiatieven kunnen wel wat meer publiciteit gebruiken; een korte rondvraag in mijn omgeving leerde dat niemand ooit van deze service gehoord had, laat staan gebruik van had gemaakt. En zo vallen verspreid door het land nog wel meer initiatieven te ontdekken; In Groningen krijg je zelfs een ‘gepaste vergoeding’ voor je kapotte fiets als je deze laat ophalen door Fiets050. In Amersfoort kan je de fiets laten ophalen door De Fietswerkplaats: mensen met een arbeidsbeperking gaan vervolgens jouw wrak repareren om het vak van fietsenmaker te leren. En wat te denken van de stichting Give A Bike in Rotterdam; Zij ontvangen graag je oude fiets om deze op te knappen en op te sturen naar mensen in armere delen van de wereld. Wie had gedacht dat afgedankte Nederlandse fietsen nog zulke nobele doelen konden dienen? 


Zo zijn er uiteindelijk genoeg redenen om eindelijk dat felbegeerde plekje in het fietsenrek, nu ingenomen door je (bijna) onbruikbare fiets, op te geven aan je buren.[1] Nationale Fietsenquête; www.nationalefietsenquete.nl : openbare enquête waarbij respondenten vragen worden gesteld over het gebruik van de fiets.


Tekst: Bas Schilder - Trajan

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel