Blog

Ga toch parkeren

In de grotere steden is het een bekend fenomeen, de RVV-jaarontheffingen voor diensten en bedrijven. Organisaties moeten immers hun werk kunnen doen zonder voor elke afzonderlijke klus een ontheffing aan te moeten vragen. Maar parkeer dan graag wel netjes.

Iedereen heeft er alle begrip voor dat diensten en bedrijven bij het uitvoeren van hun werkzaamheden op een ordentelijke wijze gebruik maken van de ontheffingen. Zelf heb ik ook enkele jaren voor een stadsdeel van Amsterdam gewerkt en uit hoofde van mijn taak en functie een ontheffing in de auto gehad.

 

Parkeerbelasting ontlopen

Het lastige daarbij is dat de RVV-ontheffingen, die diensten en bedrijven dikwijls zelf mogen afgeven, geen parkeervergunning zijn. Dus wanneer er in een regulier parkeervak wordt geparkeerd, dient er gewoon parkeerbelasting te worden betaald. En dat wil men natuurlijk graag voorkomen. Zo wordt op bouwlocaties vaak meer bouwterrein ingenomen dan noodzakelijk, om op deze wijze de verschuldigde parkeerbelasting te ontlopen.

 

Declareren parkeergeld lastig

Ik vind het enorm ergerlijk dat  in de omgeving van gemeentelijke gebouwen, waar betaald parkeren geldt of andere vormen van regulering, de eigen auto’s lukraak op trottoirs geparkeerd  staan.  En dat om parkeerbelasting te ontlopen of om de looptafstand te bekorten.  Als je de betreffende collega’s hierop aanspreekt, beweren sommigen dat het nu eenmaal erg ingewikkeld is om het parkeergeld dat ze moeten betalen, te declareren bij hun organisatie. Er zijn zelfs collega’s die denken dat ze op deze wijze gewoonweg de ontheffing gebruiken waarvoor hij is bedoeld.

 

In elk geval: Het is geen gezicht, het trottoir is hier niet voor bedoeld en zet je gelijk op achterstand als je de reguliere parkeerder probeert uit te leggen wat wel en niet mag. Dus: “Ga toch parkeren”.

 

 Auteur: Alex van der Woerd van Dutch Traffic ConsultDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel