Blog

Rijopleiding scootmobiel; luxe of noodzaak?

Lei Hermans, inititatiefnemer scoottiegids.nl filmpje (YouTube) Een scootmobiel veilig berijden, doe je niet zomaar!

Bij aflevering van een scootmobiel ontvangt de gebruiker doorgaans globale bedieningsinstructies, maar hoe het voertuig daadwerkelijk te beheersen en veilig te berijden, moet men in de praktijk ondervinden en leren. Echter het berijden van een scootmobiel is niet alleen een technisch verhaal! Zo moet de berijder ook leren welke bijzondere positie de scootmobiel in het verkeer inneemt en welke verkeersregels onder verschillende omstandigheden in acht genomen moeten worden.

 

Kortom een scootmobiel veilig berijden, doe je niet zomaar! Het is een combinatie van vaardigheid, zelfvertrouwen en kennis van verkeersregels.

 

Ongeluk

Voor velen is dat minder vanzelfsprekend dan het lijkt, waardoor het risico bestaat dat de scootmobiel niet - of niet veilig - wordt gebruikt. Bijna dagelijks lees je wel ergens dat een scootmobielberijder in de sloot is beland of betrokken is geraakt bij een ongeluk of over een ander incident. Tel daarbij op dat uit onderzoek van de VVN blijkt, dat zo’n 30 procent van de scootmobielgebruikers zich vaak onzeker voelt tijdens deelname aan het verkeer, dan wordt duidelijk dat vooral voor de minder ervaren scootmobielgebruikers een rijopleiding geen onnodige luxe is 

 

Vragen

Met andere woorden: zijn het deze vragen die de verstrekkers van scootmobielen - maar ook zeker wij - onszelf moeten stellen:

  • is het verantwoord dat veel gemeenten slechts met bedieningsinstructies een scootmobiel in bruikleen verstrekken als de ontvanger niet beschikt over een rijbewijs (brommercertificaat of autorijbewijs)?
  • is de redenatie dat fietsers en voetgangers - beiden behorend tot de categorie weggebruikers die vergelijkbaar zijn met de scootmobielberijder - ook geen verplichte verkeersopleiding genoten, terecht?
  • zou het zo moeten zijn dat scootmobielberijders die over geen enkel rijbewijs beschikken/beschikten, verplicht worden tot het volgen van een verkeersopleiding? 

 

Welke keuze ook gemaakt zal worden, het roept onvermijdelijk nieuwe vragen op:

  • de bekostiging van de verkeersopleiding: wie gaat betalen? De gemeente/verstrekker van de scootmobiel of is het niet meer dan billijk dat de scootmobielberijder zelf een financiële bijdrage levert? (een autorijbewijs of brommercertificaat moet men immers ook zelf bekostigen!)
  • is verlenging van het scootmobielcertificaat om de 5 jaar noodzakelijk/wenselijk? (vergelijkbaar met het verlengen van het rijbewijs c.q. brommercertificaat)
  • is een verplichte keuring vanaf 70 jaar niet meer dan logisch? (vergelijkbaar met het autorijbewijs waarvan de bezitter vanaf 70 jaar om de 5 jaar wordt gekeurd)

 

Tenslotte

  • wat zijn de aangewezen instanties om een en ander in goede banen te leiden?

  • wat als blijkt dat de betrokkene scootmobielberijder de (verplichte) rijopleiding niet met goed resultaat doorstaat?

  • kan het rijden in groepsverband behulpzaam zijn om de minder ervaren scootmobielgebruiker meer (zelf)vertrouwen te geven?

  • zijn meer ervaren scootmobielberijders in staat minder ervaren berijders te corrigeren en ‘op te leiden’ tot veilige verkeersdeelnemers?

 

Vele Scootmobielclubs kennen de perikelen, maar worden zij ook gehoord? Hetgeen in dit relaas is verwoord omvat vele reacties van scootmobiellotgenoten uit het hele land.

 

Lei Hermans

Reacties zijn welkom op het Forum van www.scoottiegids.nl

 

 Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel