Blog

Parkeervergunning

Wie veroorzaakt een parkeerprobleem? In de inspraak betogen bewoners vaak dat niet zij het zijn, maar dat het de bezoekers zijn die niet thuis horen op ‘hun’ parkeerplaatsen. Dikwijls pleiten ze voor een gratis ‘vignet’ waarmee ze kunnen parkeren.

Door het stadsbestuur wordt dit meestal beantwoord met een vergunning, die weliswaar niet gratis is, maar waarvan het tarief losstaat van de waarde van de vergunning. Hoewel deze, anders dan de Value of Time van bijvoorbeeld een automobilist, nog niet is bepaald, gaan de meest conservatieve schattingen door economen uit van een bedrag van minimaal € 5,- per dag.

 

Gevolg van dit beleid is dat iedereen die een auto heeft een vergunning aanvraagt. De prijs is geen drempel. Zolang er voldoende plaats is op straat is dit geen probleem. Iedereen wordt voorzien. Bij schaarste grijpt een gemeente al snel naar de maatregel om het aantal vergunningen per adres te beperken. In het ergste geval ontstaat een wachtlijst. Wat nu? Capaciteit bijbouwen?


Anders benaderen

Wellicht dat het tijd wordt om de wijze waarop het parkeren door bewoners (en andere vaste gebruikers) wordt gefaciliteerd anders te benaderen. Het kan nodig zijn om meer te sturen op autobezit. De huidige stand van de techniek biedt daarvoor mogelijkheden.Zo kan een gemeente een vergunning uitgeven als een vastrecht. Een vergunning met een laag tarief voor X uur per week en bijbetalen als je meer uren parkeert. Wil je een vergunning die altijd geldig is, betaal je een hoog tarief. Door op deze wijze de prijs van de vergunning aan het gebruik te koppelen, faciliteer je de mensen die de auto echt nodig hebben. Als voor de ‘onbeperkte’ vergunning het tarief gerelateerd is aan de waarde van de vergunning (minimaal € 5,- per dag), zullen op straat auto’s staan van mensen die deze nodig hebben.


Dit blog is geschreven door 'Parkeermeneer' en is ook gepubliceerd in magazine PARKEER24 - september editie 2016.


Oproep

Wie is Parkeermeneer? Misschien bent u het wel. WIlt u ook een bijdrage leveren of wilt u meer weten? Stuur een mail naar erna@acquirepublishing.nl. Publicatie vindt in overleg plaats waarbij anonimiteit gegarendeerd is.
Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel