Blog

Vervreemding

Openbare verlichting kan bijdragen aan meer betrokkenheid bij de eigen omgeving. Maar hoe bereik je mensen die weinig tot geen kennis hebben over dit onderwerp?

De sector Openbare Verlichting in Nederland is goed voor:

  • het verlichten van de openbare ruimte met circa 4 miljoen lichtpunten
  • circa 400 miljoen euro aan kosten per jaar 
  • het verbruik van circa 1,5 % van de geproduceerde elektrische energie per jaar ofwel
  • een elektrische energiegebruik van 600.000 tot 700.000 MWh/jaar (dit staat gelijk aan het elektrisch energiegebruik van 200.000 tot 230.000 huishoudens)

 

Met trots kan de sector zeggen dat zij goed georganiseerd is. Voortdurend worden er innovatieve producten en concepten ontwikkeld. Niet alleen om de kwaliteit te verhogen en meer veiligheid te realiseren, maar ook om de maatschappelijke neveneffecten die niet wenselijk zijn te minimaliseren. Als je dat afzet tegen andere marktsegmenten binnen de infrastructuur of binnen de scope van de overheden, dan stijgt Openbare Verlichting in mijn optiek ver boven de andere sectoren uit. En dat terwijl het een relatief kleine sector is.

 

Toch is iedereen op zoek naar kansen en mogelijkheden om het nóg beter te doen. Naast het anders en beter organiseren en het ontwikkelen van technieken en instrumenten, zijn in dit kader de beleving van de Openbare Verlichting en participatie van de gebruikers van de openbare ruimte belangrijke thema’s die steeds vaker aandacht krijgen.

 

Meer en meer wordt er op ingezet om, waar dat mogelijk is, de burgers erbij te betrekken. Zij hechten steeds minder waarde aan maatschappelijke instituties en aan de politiek. Ze willen rechtstreeks betrokken worden bij de inrichting van hun ‘eigen’ openbare ruimte. Zo kan de sector Openbare Verlichting een bijdrage leveren aan de betrokkenheid bij de eigen omgeving, aan verbondenheid, en meehelpen de toenemende afstand tot instituties te verkleinen.

 

Maar, hoe betrek je mensen die geen of weinig kennis hebben over het onderwerp bij Openbare Verlichting? De sector is zoekende. Verschillende voorbeelden tonen aan dat het op sommige wijzen en/of in sommige situaties al aardig lukt. Het zal zeker niet voor alle 4 miljoen lichtpunten gelden. Echter, daar waar de Openbare Verlichting de beleving en het welbevinden van mensen raakt en invloed heeft op de directe leefomgeving, daar ligt een prachtige uitdaging voor iedereen die bij het werkveld betrokken is.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel