Blog

Snelheidsbeperkingen, gek word je ervan

Op de snelweg ben ik meer gericht op snelheidsbeperkingen dan op mijn medeweggebruikers. Iedere 500 meter een bord dat zomaar iedere keer anders kan zijn, regelmatig aangevuld met een inhaalverbod voor vrachtverkeer. Als het matig druk is, is de praktijk dat je (te) vaak moet afremmen tot 90 km/u door inhalend vrachtverkeer. Ook binnen de bebouwde kom is het onoverzichtelijk door alle snelheid beperkende maatregelen en verschillende voertuigen met eigen snelheden, die wel of juist niet op het fietspad mogen.

Eenvoudiger

Een erfontsluitingsweg als voorrangsweg met fiets(suggestie)stroken, wegversmallingen en verkeersdrempels bij de school en een onderbreking van de voorrang bij een kruisend fietspad.. Maak het eenvoudiger en verbeter de doorstroming!

 

Voorstel

Mijn voorstel? Alleen nog snelheidsbeperkingen van 10, 30, 50, 70, 90, 110 en 130. (En 210 op de hogesnelheidsstrook…) Met of zonder (onder)bord, als het kan. Tot 10 km/u op het voetpad; tot 30 op het fietspad; 50 op de rijweg in de bebouwde kom; 70 op de stadsnelweg; 90 op de provinciale weg en op de rechter rijstrook van de snelweg; 110 of 130 op de andere rijstroken van de snelweg. Auto's halen alleen in op de snelweg als ze minimaal 110 kunnen en mogen. Segways mogen op het voetpad mits 10 km/u of minder; anders moeten ze op het fietspad. Vrachtverkeer haalt op de snelweg niet meer in, en mag én kan 90 km/u rijden. Voorrang? Tot 30 iedereen gelijk; daarna pas onderscheid tussen langzaam en snelverkeer en – nieuw – middelsnel verkeer.

Joep Dickhaut - Directeur MovinnioDit artikel komt uit

Deel dit artikel