Blog

Parkeergeld heeft wel degelijk invloed op omzet retail

De consument laat zich niet door parkeergeld van de wijs brengen, aldus onderzoekers die kritiek hebben op de brandbrief van Detailhandel Nederland. Maar klopt dat wel? In Winschoten is betaald parkeren onlangs afgeschaft. De effecten op de lokale economie zijn indrukwekkend.

Winschoten, gelegen in Noord-Oost Groningen, is trots op de gezellige binnenstad en het uitgebreide winkelaanbod. Toch heeft de detailhandel het ook hier de laatste jaren moeilijk, de leegstand is toegenomen. Boosdoeners zijn de economische crisis, de bevolkingskrimp en de toename van internetwinkelen. Winschoten neemt met de provincie Groningen als belangrijkste bondgenoot allerlei maatregelen om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Een van de maatregelen is het afschaffen van de parkeerbelasting per begin 2015. Dat gebeurde op dringend verzoek van de winkels en bedrijven in het centrum. Wat levert dat op voor de retailers?


Omdat we omzet niet kunnen meten (dat kan alleen de belastingdienst) hebben we de binnenstadsondernemers benaderd met enquêtes. Circa tweederde van de ondernemers vulde de vragenlijsten in. Dit leerde ons het volgende:

  • Het aandeel ondernemers dat zei ‘vertrouwen te hebben in het winkelgebied’ nam toe van 60% voor de invoering van vrij parkeren naar rond 80% na de afschaffing van de parkeertarieven.
  • Het aantal ondernemers dat een daling van de omzet verwacht daalde van 25% naar ongeveer 10%. Ook rapporteerden de meeste ondernemers dat de omzet gelijk was gebleven – terwijl elders de winkelomzet in vergelijkbare kernen onder druk stond
  • Het aantal ondernemers dat investeerde in de eigen zaak nam na de invoering van vrij parkeren toe van ruim 50% tot 70%.

We hebben op drie momenten gemeten: voor de afschaffing van het parkeergeld, 3 maanden daarna en een jaar later. De verbeteringen die we in maart 2015 hebben gemeten, vonden we ook in december 2015.


Meer rust en langer verblijf

We hebben de ondernemers gevraagd wat zij merken van het gratis parkeren. De antwoorden zijn duidelijk: meer bezoekers die rustiger winkelen en die niet langer gejaagd op hun horloge kijken of ze wel op tijd bij de parkeermeter terug zijn. Het grootste nadeel is dat bezoekers soms langer moeten rondrijden en er soms veel geparkeerde auto’s staan. Ook de bezoekers aan de binnenstad zijn veel tevredener geworden over bereikbaarheid en parkeren. 


Hoe komt het toch dat onderzoekers zo stellig zijn dat parkeergeld geen invloed heeft op de omzet van de winkelier? Wij vroegen ons dat ook af toen we overlegden over het afschaffen van het parkeergeld. Je zou verwachten dat dingen die je goedkoper maakt aantrekkelijk worden. Zeker nu de consument helemaal niet meer in de auto hoeft te stappen en lekker vanaf de bank via de computer of tablet aankopen kan doen.


Ik vond onderzoek dat een ander beeld schetst. Een greep. Detailhandel Nederland schrijft al jarenlang dat parkeergeld slecht is voor de winkelier. Goudappel Coffeng meldde in 2004 dat consumenten minder positief zijn over winkelcentra met een hoog parkeertarief. RABO-onderzoekers schreven in 2013 dat omzetgroei vrijwel uitsluitend plaatsvindt in winkelgebieden met gratis parkeren en een onderzoek van de Universiteit in Nijmegen uit 2012 zegt dat
“betaald parkeren een overwegende negatieve invloed heeft op de vloerproductiviteit van een winkelgebied”.


Vrij parkeren heeft positief effect

De ervaring in Winschoten ondersteunt de onderzoekers die tegen de gevestigde mening ingaan. In Winschoten heeft vrij parkeren een positief effect op het winkelgebied. Dat lijkt een steun in de rug voor Van Woerkom die zegt: “Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. … Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven”.

 

Dit blog is ingestuurd door Drs. Gert Jan van ’t Land, onafhankelijk projectleider en adviseur. In opdracht van de gemeente Oldambt was hij betrokken bij de afschaffing van betaald parkeren in Winschoten en is hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar de effecten van afschaffen van betaald parkeren op het ondernemingsklimaat in Winschoten. Dit blog is geschreven op persoonlijke titel. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel