Blog

Stille straatstenen hebben de toekomst

Wegbeheerders willen in de woonwijken steeds meer terug naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij achterstallig onderhoud. Bewoners voeren vervolgens (terecht) aan dat stenen meer geluid maken dan asfalt. Ook mag het geluid na reconstructie niet meer dan 2 dB toenemen vanuit de Wet Geluidhinder. Steeds meer wegbeheerders zien de oplossing in stille straatstenen die wettelijk zonder probleem toegepast mogen worden in plaats van asfalt.

De perceptie van bewoners is echter dat klinkers of straatstenen nooit zo stil kunnen zijn als (stil) asfalt. Daarnaast weten zij vaak niet dat er nog andere goede redenen kunnen zijn om voor stille elementenverharding te kiezen. Het is daarbij belangrijk om te weten welke traditie Nederland heeft als het gaat om bestrating, wat de verschillen zijn tussen straatbakstenen en betonstraatstenen en welke ontwikkelingen de laatste jaren hebben plaatsgevonden.

Verschillen tussen bak- en betonstraatsteen

De baksteen wordt sinds mensenheugenis gebruikt in onze straten. Het is een oer-Hollands product van rivierklei en wordt gebakken in ovens, vandaar de naam baksteen. De stenen zijn door een heet en lang bakproces harder dan gevelstenen en hebben een heldere klank wanneer je ertegenaan tikt. Hier vindt de naam klinker dan ook zijn oorsprong en heeft dus verder niks met de geluidtechnische eigenschappen te maken.

Lees verder.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel