Blog

Nieuw gemeenteraadslid: Hoe krijg en houd ik grip op parkeren?

Hoe kunt u als (nieuw) raadslid parkeren makkelijker maken in uw gemeente? Hoe houdt u grip op het gevoelige dossier parkeren? Het antwoord is simpel: laat een parkeerplan opstellen voor de komende raadsperiode. In dit plan stelt u de parkeerdoelstellingen en uitgangspunten vast. U kunt dit plan vervolgens gebruiken om de voortgang te bewaken en zo nodig bij te sturen.

Parkeren is emotie

Parkeren en vooral betaald parkeren zijn vaak zeer gevoelige onderwerpen. Uw inwoners, bezoekers en ondernemers hebben hier vaak een duidelijke mening over. Parkeerbeleid heeft ook veel raakvlakken met andere beleidsvelden: Bereikbaarheid, Mobiliteit, Leefbaarheid, Financiën, Economische Zaken, Veiligheid en Dienstverlening. Het is vervolgens aan u als raad om hierin keuzes te maken namens iedereen. En om goed afgewogen keuzes te kunnen maken zijn  informatie en kennis onontbeerlijk en dat kan op basis van een parkeerplan.


Een parkeerplan

Wij adviseren gemeenten om een parkeerplan op te stellen. Hierin worden de kaders en de doelstellingen vastgelegd voor de komende raadsperiode. Deze worden aangevuld met acties die op middellange en lange termijn tot een structurele verbetering van haar parkeeraanbod, dienstverlening en financiën kunnen leiden. Met een parkeerplan heeft u als raad een sturingsmiddel waarmee u kunt monitoren en (bij)sturen.


Duidelijke kaders en doelen

In het parkeerplan stelt u de kaders en doelen vast voor de korte, middellange en lange termijn.


Voorbeelden van kaders,  doelen en acties voor parkeren zijn:

  • Actieve samenwerking aangaan met ondernemers om parkeren makkelijker te maken voor bezoekers.
  • Parkeren en parkeertarieven gebruiken als marketinginstrument voor uw binnenstad.
  • Oplossen van de bekende parkeerknelpunten in uw gemeente.
  • Financiële doelstellingen (bijv. kostendekkend parkeerexploitatie, verlaging parkeertarieven, bezuiniging op uitvoeringskosten, etc.)

  Parkeren makkelijker maken voor parkeerders door:

  • Betalen per minuut op straat en in parkeergarages
  • Digitale parkeervergunningen en bezoekersregelingen
  • Beschikbaarheid van parkeerplaatsen te publiceren als open data

Samenwerking in parkeren

U hoeft als raadslid niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er zijn verschillende manieren om een goede invulling te geven aan uw parkeerplan.

  • Vraag uw (parkeer) beleidsambtenaren om een parkeerplan op te stellen
  • Maak gebruik van de gezamenlijke kennis en ervaring bij collega gemeenten (bijvoorbeeld via de overheidscoöperatie ParkeerService)
  • Neem een ter zake kundig adviesbureau in de arm

 

Tekst is aangeleverd door John van Dijk – Coöperatie ParkeerServiceDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel