Bedrijfsnieuws

Bepaling brand- en rookklassen bij Peutz geaccrediteerd

Recent heeft Peutz nieuwe opstellingen in gebruik genomen voor het bepalen van de brand- en rookklassen van bouwmaterialen. De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft deze testen bij Peutz nu geaccrediteerd. Het gaat onder andere om de zogenaamde Single Burning Item (SBI) test.

Uit de test blijkt in welke brand- en rookklasse een materiaal valt. Leveranciers van bouwmaterialen kunnen zo aantonen dat wordt voldaan aan Nederlandse en Europese regelgeving. Met de verleende accreditatie staat de kwaliteit van de testen bij Peutz vast en zijn partijen in Europa verplicht de uitkomsten ervan te accepteren.
 

Testen van brand- en rookklassen

Om te voorkomen dat een brand snel groeit en veel rook ontwikkelt, stelt het Bouwbesluit eisen aan de brandbaarheid van bouwmaterialen. Het betreft de zogenaamde brand- en rookklassen. Peutz heeft haar meetopstellingen uitgebreid met een Single Burning Item testopstelling (SBI) en een Small Flame testopstelling om deze brand- en rookklassen volgens Europese normen te kunnen bepalen en op basis daarvan te classificeren (EN 13501-1).


Met de door de Raad van Accreditatie verleende accreditatie staat de kwaliteit van de testen bij Peutz vast en zijn partijen in Europa verplicht de uitkomsten ervan te accepteren. Dit is van groot belang bij de verhandeling van producten en in verband met CE markering die voor diverse bouwproducten inmiddels vereist is.


Naast het testen van brand- en rookklassen kan ook de brandwerendheid van constructies worden bepaald in het brandlaboratorium van Peutz.

Deel dit artikel