Bedrijfsnieuws

Fietsparkeergedrag sturen met managementinformatie

Amsterdam heeft twee problemen met fietsen: ten eerste de parkeercapaciteit en het aantal fietsbewegingen en ten tweede het aantal weesfietsen (70.000 per jaar). Om dit op te lossen, werd onder andere een pilot in de fietsenstalling Paradiso gehouden met een managementinformatiesysteem.

Om de problemen met fietsen op te lossen organiseerde Amsterdam in oktober 2014 een Fietslab met stakeholders en leveranciers in de Westergasfabriek. Belangrijke doelstellingen die daaruit voortkwamen waren: vereenvoudig het vinden van vrije fietsplekken; optimaliseer het gebruik van fietsenstallingen; lever managementinformatie aan de beheerders van fietsenstallingen; zorg voor efficiëntere handhaving en voor minder foutgeparkeerde fietsen. HR Groep richtte zich op het bouwen van een managementinformatiesysteem in de stalling, die zorgt voor het optimaal vullen van de stalling maar die ook informatie geeft over hoe lang een fiets in de stalling staat, vertelt Jeroen Bolland. “Daardoor weet je namelijk of het wel of niet een weesfiets is.” Dit leidde uiteindelijk tot een druksensor in de fietsgoot, die niet alleen de aanwezigheid van de fiets registreerde, maar ook de duur van de aanwezigheid.” Als pilot werd dit in februari 2016 geïnstalleerd in de Paradisofietsenstalling, een overzichtelijke ‘pijpenla’ met 276 plekken. Daarbij is het zowel mogelijk om de data realtime uit te lezenals ook om achteraf managementinformatierapportages te maken. De pilot duurde tot eind september.

 

Uit het onafhankelijk onderzoek na afloop van de pilot kwam naar voren dat de druksensor een betrouwbaarheidspercentage van 96 procent heeft. Dankzij het managementsysteem, dat gekoppeld is aan de sensoren, ontvangt de fietser informatie over vrije stallingsplekken. Dee beheerder ontvangt informatie over de bezettingsgraad en over het aantal weesfietsen. Bolland: “De beheerder kan het managementinformatiesysteem ook gebruiken om de efficiency van de binnenkomende fietsers te optimaliseren. Dat is met name voor grote fietsenstallingen van belang. De beheerder stuurt aan waar fietsers kunnen parkeren door informatie op de display met rood (bezet) en groen (vrij) weer te geven.” De volgende stap volgens Bolland is om de vol/vrij informatie van fietsenstallingen te gebruiken om fietsers een keuze tussen stallingen te geven. “Die informatie kan vervolgens via een app beschikbaar komen voor fietsers. We hopen, omdat het open data zijn, dat de markt dit gaat ontwikkelen.”

 

Bolland zou het liefst zien dat fietsen getagd worden, zodat ze altijd zijn te volgen. “Daarmee koppel je de fiets aan de eigenaar en dat stuit nog op privacybezwaren.” Een andere wens is om de sensoren ook aan te brengen in fietsenrekken op straat.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel