Bedrijfsnieuws

Eindgebruiker zelf de regie geven over energiebesparing.

Woningcorporatie Dunavie gaat bewoners aan het werk zetten om de eigen woning te verbeteren via de service De Groene Keuze Van. Bewoners krijgen on line een menukaart voor woningverbetering. Via een website voert de bewoner zijn postcode en huisnummer in en kiest uit het aanbod producten voor woningverbetering. De website is tevens een pltfom waar bewoners ervaringen uitwisselen. Naast de website zijn er ook bewonersavonden waar de bewoners producten kunnen ervaren en antwoord krijgen op vragen.

 

De bewoners kunnen op deze manier kiezen voor verschillende oplossingen om hun woning te verduurzamen. Zo kan onder andere gekozen worden slimme ventilatie oplossingen, draairamen met dubbel glas en hoogwaardige isolatie oplossingen. Natuurlijk is een combinatie van deze mogelijkheden vaak de beste oplossing. Kingspan Insulation is de partner van Dunavie op het gebied van isolatie. De bewoner kan kiezen uit hoogwaardige oplossingen voor dak- en spouwisolatie, om zo de energie-efficiëntie van zijn woning te verbeteren en de energierekening te verlagen.

 

Energielabel

Dunavie bezit circa 8000 woningen, waarvan rond de 70% gebruik kunnen maken van De Groene Keuze Van. De bedoeling is dat zo veel mogelijk bewoners de menukaart gaan gebruiken, waardoor de vraag naar meer comfort en energiebesparing wordt beantwoord. Uit onderzoek met modelwoningen blijkt dat huurders bereid zijn om meer te betalen als ze eigen keuzes mogen maken. Het resultaat van dit onderzoek en de ervaringen van de bewoners zijn terug te vinden op de website van De Groen Keuze.

 

Onderzoek door TNO

Het uitvoeringsproces als dit vorm geven vraagt om veel kennis en begeleiding. Dunavie heeft om die reden aan TNO gevraagd om het kwaliteitstraject van individueel te plaatsen producten te begeleiden en procesmatig op poten te zetten. Hiervoor heeft TNO onderzoek gedaan en de resultaten daarvan maken dat de bewoners van Dunavie nu makkelijk aan de slag kunnen waarbij ze zelf de regie in handen te houden over de verduurzaming van hun eigen woning. Goed voorbeeld doet volgen. Het plan is dan ook dat andere woningcorporaties gebruik kunnen maken van deze methodiek om zo de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.

 

Deel dit artikel