Bedrijfsnieuws

Efficiënt samenwerken met aannemers en andere partijen

Andes is trots. Want met veel tevreden gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig nationaal - en sinds kort internationaal - platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking van activiteiten in de openbare ruimte.

Het LTC Platform is opgebouwd uit drie applicaties die verschillende werkprocessen automatiseren en optimaliseren, gebruikmakend van eenzelfde architectuur. Hierdoor kunnen gegevens tussen de verschillende applicaties eenvoudig en tweezijdig worden uitgewisseld.

 

De nieuwste applicatie is LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen. Gemeenten, provincies en aannemers kunnen hiermee op een transparante, efficiënte en prettige manier samenwerken. Alle aanvragen worden op eenzelfde manier verwerkt en uitgewisseld. In de praktijk betekent dit dat het indienen van een aanvraag door een aannemer maar ook het afstemmen en verlenen van een vergunning via één systeem plaatsvindt! Dit verbetert de afstemming en kwaliteit van de dienstverlening en stimuleert de samenwerking met aannemers en andere betrokken partijen. Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel