Bedrijfsnieuws

Parkeerdek Promenade in Uden

Bonnemayer Architecten kreeg de opdracht om het bestaande winkelcentrum van Uden een facelift te geven. Het project moet zorgen voor vernieuwing van Uden en zijn winkels en ruimte bieden aan nieuwe regionale trekkers. Vanaf het begin zijn onder andere Triflex en applicateur Meekelenkamp Kunststof Techniek BV betrokken bij de advisering rondom dit project.

Omdat de parkeerdekken boven de winkels gesitueerd zijn, is het van cruciaal belang om een goede waterdichting te creëren. Lekkageproblemen naar de onderliggende ruimtes is erg vervelend en moesten dan ook voorkomen worden. Een grote uitdaging was dat het wel in de winterperiode moest gebeuren.


Samen met applicateur Meekelenkamp Kunststof Techniek BV heeft Triflex een actieve rol gespeeld vanaf de bestekfase. Meedenken, oplossingen aandragen voor de te verwachten problemen en natuurlijk aan de wensen voldoen van de gemeente Uden en de opdrachtgever ProWinko.

 

Gewapend parkeerdeksysteem van Triflex

Uiteindelijk is er gekozen voor het gewapende parkeerdeksysteem van Triflex. Dit systeem voldoet aan alle technische eisen die gesteld werden. Uitvoering in de wintermaanden zijn met de PMMA-producten geen probleem, omdat ze zelfs bij lage temperaturen verwerkt kunnen worden.


De expertise van de applicateur heeft er tevens voor gezorgd dat er een mooi, duurzaam en waterdicht project is opgeleverd. En dat in de winterperiode!

ProjectreviewPromenadeUden.pdf Korte beschrijving van het project.
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel