Bedrijfsnieuws

Bikescout helpt fietsers veiliger oversteken

Fietsers of scooters die onverwacht opduiken op een oversteekplaats; ze vormen maar al te vaak een plotseling gevaar voor automobilisten, die hen te laat zien. Heijmans presenteert Bikescout, een oplossing om fietsers te helpen veiliger over te steken.

Fietsen wordt steeds meer gestimuleerd vanuit de overheid. We zien dit terug in beleid en door de groei van de hoeveelheid fietsverkeer wordt het drukker op de fietspaden, zeker in het binnenstedelijke gebied. Ook zien we dat de situatie op het fietspad complexer wordt. In 2017 vielen volgens het CBS voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike.

 

Een veel voorkomende situatie waarbij de automobilist rechtstreeks geconfronteerd wordt met de fietser (en andersom) en dus met deze verschijnselen te maken heeft, is op de fietsoversteek.

Extra paar ogen voor de automobilist

Dit is voor Heijmans aanleiding geweest om Bikescout te ontwikkelen. Bikescout maakt de automobilist alerter en ondersteunt bij het maken van de juiste beslissing bij een fietsoversteek. Fietsers worden bij het naderen van de oversteek door het systeem gedetecteerd en gevolgd. Vervolgens wordt op het juiste moment een duidelijke waarschuwing aan de automobilist afgegeven middels knipperende ldcverlichting op het wegdek.


“Het unieke dat deze innovatie toevoegt is dat dit alles gebeurt op basis van de positie en snelheid van de fietser ten opzichte van de fietsoversteekplaats. Of het nu een langzame fietser of een snelle speed pedelec of scooter betreft: Bikescout geeft de automobilist altijd voldoende en evenveel tijd om de situatie in te schatten en de beslissing te nemen. Dit is typisch vijf seconden voordat de fietser op de oversteek is”, aldus Harald Kuhn, productmanager Smart Mobility bij Heijmans. “Ook in situaties waar bebouwing, begroeiing of geparkeerde auto’s het zicht op de oversteek ontnemen, biedt Bikescout een extra paar ogen voor de automobilist”.

Bikescout werkt

Fietsongevallen worden lang niet altijd geregistreerd. Dus vaak is moeilijk meetbaar of maatregelen effect hebben. Echter, voor één van de Bikescout-locaties heeft de opdrachtgever de situatie in kaart gebracht en geeft aan dat hier in 2015, vóór de aanleg van Bikescout, naar schatting 25 à 30 ongevallen hebben plaatsgevonden.


Na de aanleg van Bikescout in 2016 is dat aantal op deze locatie drastisch verminderd tot 4 en in 2017 is geen enkel ongeval meer gemeld. Ook is op een tweetal locaties een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder fietsers, automobilisten en buurtbewoners. In beide gevallen vindt men de verkeerssituatie verbeterd, onder andere op het gebied van veiligheidsbeleving, zichtbaarheid van de fietser en doorstroming.

Inzicht in verkeersstromen

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de fietsdata, die Bikescout genereert, te verwerken tot informatie en te presenteren in een overzichtelijk dashboard. Gegevens als snelheid en richting van de fietsers, aantallen en de intensiteit op het fietspad kunnen worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en monitoring. Hoe is de mix tussen langzaam en snel fietsend verkeer? Welke tijden van de dag/week/maand is het druk? Wordt het fietspad in beide richtingen evenveel gebruikt of juist niet? Wat is de impact als de verkeerssituatie wordt aangepast?


Kortom, naast het veiliger maken van de verkeerssituatie, kan Bikescout een waardevol instrument zijn voor het verschaffen van een beter inzicht bij wegbeheerders.

Meer informatie?

Voor meer informatie, ga naar www.heijmans.nl/bikescout of neem contact op met Harald Kuhn via hkuhn@heijmans.nl of 06 – 1147 3439.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel