Bedrijfsnieuws

Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?

Nieuwe wettelijke eisen

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

  • Sa: rookwerend bij 20°C (omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd), een eis die vooral in niet-slaapgebouwen en verblijfsgebieden wordt gesteld.
  • S200: rookwerend bij 200°C (ook wel warme rook genoemd), een eis die vooral in slaapgebouwen zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven wordt gesteld.
  • 0: geen rookkwalificatie (rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend, tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).

Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt in het voorjaar van 2019 van kracht. Het concept-BBL is in juli 2016 reeds gepubliceerd, zodat de markt zich kan voorbereiden.


Hoe weet u of een deur rookwerend is?

GND heeft een speciaal QR-code label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone en gratis #GNDdeurscanner app te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook) of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.


Voor meer informatie www.gnd.nl

Deel dit artikel