Bedrijfsnieuws

Drie perrons Amsterdam CS vernieuwd

De vernieuwing van drie perrons op station Amsterdam Centraal, een van de drukste stations van het Nederlandse spoorwegnet, zijn dankzij een doordachte logistieke aanpak binnen twee weken afgerond. Hierbij bleven de in de perrons verankerde vakwerkspanten van de monumentale sporenkap intact. 

Drie perrons Amsterdam CS vernieuwd

Nachtelijke uren

Aannemer Van Ooijen wist de bouwtijd terug te brengen van de in totaal meer dan 30 naar zo’n zes weken. Het gehele project is eind april opgeleverd. Opdrachtgever ProRail stelde de eis dat elk van de drie middenperrons – bijna 700 meter lang en 8 meter breed – binnen 13 weken in de nachtelijke uren zou worden verbouwd. 

Korte sloop- en bouwtijden

Van Ooijen was voor de perronvernieuwing onderaannemer van aannemingsconcern BAM Civiel, dat ook de twee 45 meter brede nieuwe reizigers- en winkelpassages onder de sporen realiseerde. Aanvankelijk was het de bedoeling dat BAM in de nachtelijke uren alleen de oostkant van de perrons zou renoveren, aldus hoofduitvoerder Tim van den Berg. ‘Nog voor de start van het project kwamen we in contact met Van Ooijen naar aanleiding van perronvernieuwing op station Hilversum. Daar realiseerde het bedrijf zulke korte sloop- en bouwtijden dat wij meteen geïnteresseerd waren in dezelfde aanpak voor Amsterdam Centraal. Een perron moet immers zo kort mogelijk buiten dienst zijn, zeker op een druk, belangrijk station. Om kort te gaan: toen wij ProRail van deze aanpak op de hoogte brachten, kregen we al snel de opdracht tot de vernieuwing van de hele perrons.’ 


Diepgaand onderzoek

Het project begon met een diepgaand onderzoek naar de constructie van de perrons, de in de ondergrond aangebrachte nutsvoorzieningen en de verankering van de vakwerkspanten van de sporenkap. Marcel van Ooijen, projectleider bij Van Ooijen: ‘De voorbereiding nam een aantal weken in beslag. Omdat Amsterdam Centraal een Rijksmonument is, is het van belang dat elk monumentaal detail intact blijft. Daarnaast had niemand vooraf inzicht in wat we ondergronds zouden aantreffen en in hoeverre we om de spanten heen konden werken. Onderdeel van het project was ook het op hoogte P76+ brengen van de perrons: 76 centimeter boven de spoorstaven, waardoor reizigers gelijkvloers de trein in kunnen. Pas toen we alle randvoorwaarden in kaart hadden gebracht, konden we een doordacht logistiek plan opstellen en op grond daarvan perron voor perron aanpakken. We hebben daarbij gestreefd naar zo min mogelijk overlast voor de reiziger: die heeft letterlijk zo veel mogelijk ruimte gekregen.’ 

Non-stop

De vernieuwing van elk perron ging gedurende twee weken non-stop – 24 uur per dag, zeven dagen per week – door, terwijl het reizigers- en treinverkeer in het station doorgang moest vinden. ‘Sloop en opbouw liepen gelijktijdig: terwijl we aan de ene kant van een perron nog bezig waren met de afbraak, was aan de andere kant de bouw al in volle gang’, aldus Marcel van Ooijen. ‘Vooral logistiek is dat een enorme uitdaging. De afvoer van sloopafval en de aanvoer van bouwmaterialen hebben we zo veel mogelijk in de nacht en per trein laten plaatsvinden.’ Tim van den Berg van BAM: ‘De logistieke aanpak van Van Ooijen stak bijzonder goed in elkaar. Meteen al bij het eerste perron verliep de vernieuwing op rolletjes. Dat gaf zowel ons als ProRail veel vertrouwen, juist ook omdat kwaliteit en veiligheid ontzettend belangrijk zijn in een project als dit. Van Ooijen heeft laten zien elk risico goed te kunnen afdekken, op alles wat maar kan voorvallen uitstekend te zijn voorbereid en in staat te zijn ons volledig te ontzorgen. ProRail heeft ons gecomplimenteerd met de snelheid en de kwaliteit van het werk. Van Ooijen heeft kwaliteitsperrons geleverd.’

Strakke planning

Van Ooijen werkt ook aan de bouw van tijdelijke en definitieve perrons, inclusief de aanleg van nutsvoorzieningen zoals blusleidingen en afwatering, op twee andere grote stations: Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal. Deze stations worden in tegenstelling tot Amsterdam Centraal volledig vernieuwd. ‘Dat maakt de aanleg van de perrons in zekere zin gemakkelijker’, aldus Marcel van Ooijen. ‘De planning is er echter niet minder strak om.’Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel