Bedrijfsnieuws

HARDCAST geeft branddoorslag geen kans

De gerichte controle op een brandveilige situatie bij bestaande gevelontwerpen in Nederland, geeft weer eens aan dat een brandveilig ontwerp bepalend moet zijn bij de constructie van een hoogbouwproject. Met name de mate waarin vuur en rook zich kunnen ontwikkelen, als branddoorslag naar verschillende verdiepingsvloeren (via de gevel).

Doorslaggevende factor, Brandklasse B

Om zulke brandverspreiding zoveel mogelijk te verhinderen, zijn brandveilige kierafdichtingen een doorslaggevende factor. Om branddoorslag aanzienlijk te beperken innoveert HARDCAST met een NIEUWE kwalitatief hoogwaardige brandvertragende butyltape. Deze butyltape heeft Brandklasse B (NEN 13501-1), Rookvorming S1 (NEN 13823) en Druppelvorming D0 (NEN 11925-2) en maakt het mogelijk om rondom kozijnen naast de perfecte luchtdichting ook deze noodzakelijke brandveilige detaillering te realiseren.

Een straatlengte voorsprong

De brandvertragende butyltape FSR 40 laat alternatieve producten op het gebied van brandbestendigheid en rook- en druppelvorming ver achter zich. In Europees vastgelegde testen wordt bepaald hoe producten reageren op hitte en de mate waarin ze bijdragen aan een snelle uitbreiding van een brand. De FSR 40 vertoonde in geen van de testen vlamoverslag. Naast de brandbaarheid (brandklasse) wordt ook de klassering voor rookontwikkeling en druppelvorming bepaald. Brandende druppels zijn een direct gevaar voor personen (bijvoorbeeld reddingswerkers) en voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden op andere plaatsen. In de praktijk komt het er op neer dat het product door deze testresultaten als 'heel moeilijk brandbaar' is te kwalificeren.


Meer informatie vindt u op
de website van HARDCAST.

Deel dit artikel