Bedrijfsnieuws

Dynamische systemen in de verkeerstechniek en openbare verlichting

Het bewaken, dimmen, monitoren, aansturen en schakelen van verkeerssystemen en openbare verlichting kan steeds vaker én meer middels dynamische systemen. De hedendaagse maatschappij verwacht dat veel werkzaamheden vanuit een softwarematig systeem worden uitgevoerd om zo de beheerkosten te kunnen reduceren. Statussen van installaties kunnen gemakkelijk, snel en op afstand worden uitgelezen, waardoor de systeembeheerder accuraat kan sturen en schakelen. Uiteindelijk met als doel in één oogopslag een actueel statusoverzicht te hebben van de te beheren systemen en installatie(s).

Overheidsinstanties willen ontzorgd worden met de werkzaamheden in de openbare ruimte, maar met inzicht in hoe met het areaal wordt omgegaan. Middels dynamische systemen kan hier deels op afstand, inzicht in worden gegeven. Verkregen gegevens kunnen worden gelogd en gebruikt voor analyses om onderhoud van de installaties te kunnen optimaliseren. Punt van aandacht hierbij blijft dat enkel de elektrotechnische status en het functioneren van een specifiek verkeerssysteem of verlichtingsinstallatie kan worden uitgelezen. De status van de daadwerkelijke kwaliteit van het materieel wordt niet meegenomen. Zodoende gaan dynamische systemen de maatschappij hierin niet volledig ontzorgen, maar blijft schouwen van het materieel noodzakelijk. Door de rechtmatige beheerder, of in andere gevallen door een adviesdienst of aannemende partij, waar natuurlijk ook kosten een rol zullen spelen.

 

Kosten

De aanschaf van een dynamisch systeem brengt bij aanvang een ‘forse’ investering met zich mee,  welke zich op de langere termijn terug moet verdienen. Het laten draaien van een systeem betekent een vast bedrag bij de opstart en daarnaast, niet te vergeten, de kosten van het jaarlijks onderhoud. Het prijspeil 2014 kent een gemiddeld tarief van € 0,22/kWh. In veel gevallen hebben overheidsinstanties prijsafspraken gemaakt met netleveranciers over de inkoopprijs per kWh, met prijsreductie en een langere terugverdientijd tot gevolg. Bedenk daarom bij de aanschaf hoe lang het systeem moet functioneren en of het haalbaar is het systeem binnen de operationele tijd terug te verdienen.

 

Heeft dynamisch de toekomst?

Natuurlijk is een dynamisch systeem ‘leuk, modern en innovatief’, maar kijk weloverwogen naar de nodige investering in tijd (= geld), het kostenplaatje bij de opstart, tijdens de onderhoudsperiode en de uiteindelijke terugverdientijd van het systeem. Want verlies draaien op een dynamisch systeem, dat in het leven is geroepen om beheer te vereenvoudigen en uiteindelijk ook in kosten te kunnen reduceren, wil natuurlijk niemand!

 

Bezoek Montad tijdens de Dag van Verkeer & Mobiliteit op stand 2.004. Meer informatie op www.verkeerenmobiliteit.nl

Tekst: Ing. Ruud de Bruin – Adviseur Montad Elektrotechnisch AdviesbureauDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel