Artikel

Samen op avontuur

Avontuurlijk spelen in natuurlijke speelomgevingen, waar ruimte is voor iedereen. Dat is volgens Tjerk Wildeman, directeur/eigenaar van Kinderland Speeltoestellen B.V., waar het om draait. Daarbij speelt ook de sociale component een belangrijke rol.

De ontwikkeling van avontuurlijk spelen in natuurlijke speelomgevingen blijft zich voortzetten, aldus Wildeman. “Bij ons is avontuurlijk spelen vanaf het begin een bewuste keuze geweest en het feit dat dat nu eindelijk aanslaat bewijst dat we al die tijd op het goede spoor hebben gezeten.


In het verlengde hiervan is de trend ontstaan, mede onder invloed van maatschappelijke problemen zoals bijvoorbeeld overgewicht, dat er in de buitenruimte steeds meer sporttoestellen worden aangeboden ten behoeve van calisthenics en
fitnesstrails. Daarbij worden sporttoestellen op een zodanige manier vormgegeven dat ze voldoen aan het WAS en dus ook als speeltoestel gebruikt kunnen worden.” 


Een belangrijk onderdeel van avontuurlijk spelen is het zelfstandig kunnen inschatten van risico’s door kinderen en het spelen met materialen die voorhanden zijn. “Een voorbeeld hiervan zijn de bezoekerscentra van partijen als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, waar steeds vaker stukken bos worden ingericht als speelbos waar kinderen zelf hutten kunnen bouwen, in bomen kunnen klimmen en met water kunnen spelen.”

Generatie-overschrijdende buitenruimte 

Het brengt Wildeman bij een volgende belangrijke ontwikkeling. “Er komen steeds meer generatie-overschrijdende ontmoetingsruimten, waarbij er naast ruimte om te spelen ook plek is om te recreëren, te sporten en te chillen. Denk daarbij aan (picknick-)banken, barrièrevrije speeltoestellen en bewegingselementen voor ouderen zodat verschillende groepen worden uitgedaagd om naar buiten te gaan.”  

 

Wildeman juicht deze ontwikkeling daarnaast toe, omdat er duidelijk een sociale component in zit: “In een wereld die steeds individualistischer wordt is het van belang om kinderen hiermee op te laten groeien. Dat het niet bijzonder is, maar de normaalste zaak van de wereld:samen spelen, ontdekken en beleven zonder iemand buiten te sluiten. En juist het ongedwongene van spelen leert kinderen op die manier met elkaar om te gaan.”

Elektronica in speeltoestellen 

Een andere trend van de laatste jaren is het toepassen van elektronica in speeltoestellen. “Vanuit onze filosofie hebben wij van meet af aan gezegd hier niet in mee te willen gaan. Uiteraard hebben wij meegekregen dat hier veel vraag naar is geweest. Hoe dit segment zich verder zal ontwikkelen kan ik echter niet inschatten omdat onze focus daar niet ligt.”  


Dit alles gebeurt in een economie, waar
het voor Wildeman duidelijk merkbaar is dat er weer meer geld is te besteden. “Ik zie dat grotere projecten van de grond komen en dat opdrachtgevers niet langer aarzelen om daarin te investeren. En dat geldt zowel voor de recreatiesector als voor scholen en gemeenten.”

Avontuur en risico 

Wildeman ziet dat bovengenoemde punten goed aansluiten bij datgene wat Kinderland Speeltoestellen wil uitdragen: het maken van avontuurlijke speelplekken die voor iedereen geschikt zijn en waar je - uiteraard binnen de grenzen van de wet - risico’s mag lopen. “Bij onze speelplekken krijg je de ruimte om een keertje te vallen, een schaafwond op te lopen, je broek te scheuren of een keertje lekker vies te worden.” 


Het bedrijf koos en kiest er daarbij voor om te werken met vooraanstaande landschapsarchitecten bij het inrichten van speelterreinen. Zoals Karsten Orth, ontwerper Openbare Ruimte van de gemeente Apeldoorn, onder andere verantwoordelijk voor Cool Nature in Park Berg en Bos en Eric Douma, een bekende landschapsarchitect uit Rotterdam. 

Speellandschappen 

“Wij werken voornamelijk met duurzame en herbruikbare materialen. Dat wil zeggen eiken en robinia voorzien van het FSC keurmerk gecombineerd met RvS onderdelen en Hercules touwwerk, klimbomen, stappalen en zwerfkeien. Veel van de door ons aangelegde speellandschappen hebben als uitgangspunt een reliëf, waarbij ruimte is voor heuvels, wadi’s en bespeelbaar groen. Water is daarbij eveneens een belangrijke factor.”  


Hij legt uit waarom het bedrijf destijds voor
robinia heeft gekozen. “Ten eerste omdat we ons wilden onderscheiden in de markt en ten tweede omdat het heel duurzaam bleek te zijn - het enige hout met duurzaamheidsklasse 1 en daarmee nog duurzamer dan eiken. Al het hout wat we gebruiken heeft dan ook het FSC-keurmerk en komt uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen in Oost-Europa. Het hout heeft een enorm lange levensduur waardoor het minder snel hoeft te worden vervangen.”

Waardevolle partners 

Momenteel richt Kinderland Speeltoestellen zich op drie markten: gemeenten (60 procent), scholen en recreatie (elk 20 procent). Daarbij zit het onderscheidend vermogen volgens Wildeman vooral in maatwerk, flexibiliteit en het kunnen omzetten van ideeën naar realiteit. “Bij dat laatste werken we samen met belangrijke partners als eerder genoemde landschapsarchitect Eric Douma en in de recreatiesector met visionaire bedrijven als Gert Eussen Visuele Projecten. Zij hebben een grote toegevoegde waarde.” 


Dit artikel is verschenen in BuitenSpelen 04/2018. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheekDit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel