Artikel

De wereld van mobiliteit staat op het punt grondig te veranderen

Talking traffic, MaaS, smart mobility. De wereld van mobiliteit staat op het punt grondig te veranderen en toch gaat het ook niet razendsnel. Eigenlijk kunnen we kop boven het interview met Patrick Duwel van Keypoint in het Trendboek van vorig jaar zo weer herhalen: ‘Smart Mobility wordt zichtbaar’. Duwel: “Inderdaad.”

De digitalisering van een veelheid aan facetten van mobiliteit gaat door, vervolgt Duwel. “En dingen grijpen ook steeds meer in elkaar.” Die ontwikkeling past goed bij Keypoint. “De combinatie van ITS, verkeer en gedrag, is ons profiel, waarbij het ons met name gaat om de interactie tussen die disciplines. Onze vestigingen (in Utrecht en in Enschede) zijn ook bewust niet groter dan 20 à 25 mensen. Dat is een schaal waarop mensen nog van elkaar weten waarmee ze bezig zijn.”

MaaS krijgt vorm

Vooruitblikkend naar volgend jaar, voorziet Duwel dat de eerste pilots rond MaaS vorm krijgen. “Het is bij MaaS nog zoeken naar de rol van de overheid: waar wel en waar niet in sturen? Ik denk niet dat die rol is om een dataplatform op te zetten. Tegelijkertijd zou de overheid wél de regisseur moeten zijn die data-uitwisseling tussen de verschillende partijen mogelijk maakt. Wat die rol wordt, is dus nog een zoektocht. Je ziet het dilemma in het ‘deelfietsdebacle’. Als overheid wil je voorkomen dat er bedrijven fietsen op straat ‘neerkwakken’, maar tegelijkertijd zijn deelfietsen een meerwaarde voor de gehele ketenverplaatsing.”Patrick Duwel

Meer aandacht voor fiets

De aandacht voor de fiets ziet Duwel nog verder groeien in 2019. Met de FietsTelweek, waar Keypoint een van de initiatiefnemers van was, is veel waardevolle data verzameld die nog steeds te gebruiken is, benadrukt Duwel. “Die waarde zit met name in beleidstoepassingen. Zo kun je door data-analyse zien dat een olifantenpaadje een veel gebruikte fietsverbinding is. Recent hebben we in Utrecht de aanrijroutes naar verschillende fietsenstallingen onderzocht en combineren die data nu met andere data. Zo kunnen we onder meer voor MaaS kijken waar het fiets- en ov-netwerk op elkaar aansluit en geoptimaliseerd kan worden.”

Talking Traffic

Ook de uitrol van Talking Traffic in 2019 bevestigt de trend die Duwel benoemt: “We zien steeds meer intelligente VRI’s waar naast lusdata, ook floating car-data worden gebruikt. Gegevens over groene golven of de wachttijd bij VRI’s gaan ook terug naar de auto, onder meer via apps van Talking Traffic. Hét voorbeeld van integratie van verkeer, ITS en gedrag.”

Dit artikel is verschenen in het Trendboek MobiliteitLees ook:Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel