Artikel

Private parkeerexploitanten laten stem horen

Drie directeuren, Mark van Haasteren van Q-Park, Vladan Jankovic van P1 en Johan Tol van Interparking, sloegen een klein jaar geleden de handen ineen en behartigen nu de gemeenschappelijke belangen van de private parkeerexploitanten. Johan Tol, scheidend directeur van Interparking, is nu woordvoerder van de nieuwe brancheorganisatie Exploitanten binnen de Vexpan.

"In de praktijk zijn we keiharde concurrenten”, zegt Tol, “maar we delen ook een aantal gemeenschappelijke belangen. En daar maken we ons nu samen sterk voor, naar buiten en binnen de Vexpan”, zegt Tol, “Aanleiding voor deze brancheorganisatie is dat we als afzonderlijke exploitanten niet goed tot ons recht kwamen binnen de Vexpan. Iedereen die maar iets met parkeren te maken heeft is hier lid van, maar de belangen kunnen soms tegenstrijdig zijn. Bovendien zijn de verhoudingen niet evenredig binnen een one-man-one-vote-organisatie. De markt van gemeentelijke parkeerexploitanten is bijvoorbeeld al twee keer groter dan die van de private exploitanten. Daarnaast heb je nog toeleveringsbedrijven en adviseurs. Hierdoor raakten we als private ondernemers voor ons gevoel wat ondergesneeuwd. We bundelen dus onze stem binnen de Vexpan”, vervolgt Tol. “Maar ook naar buiten toe kunnen we nu voor onze sector één geluid laten horen, bijvoorbeeld naar de pers.”


Naast de initiatiefnemers zijn ook andere private parkeerexploitanten welkom in deze brancheorganisatie. Gesprekken daartoe zijn gaande, zegt Tol. “Ik ben ervan overtuigd dat we als brancheorganisatie meerwaarde kunnen bieden in de gemeenschappelijke en randvoorwaardelijke sfeer en verwacht dan ook dat meerdere professionele exploitanten zich bij ons zullen aansluiten."

Effect parkeerbeleid op winkelduur en bestedingen

“Ons sterkste punt is misschien wel dat we nu samen werk kunnen maken van onderwerpen die ons echt bezig houden. Zo hebben we de eerste van een reeks onderzoeksopdrachten verleend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. We hebben gevraagd om voor het EPA-congres (European Parking Association) een antwoord te geven op de vraag in hoeverre verandering van parkeerbeleid effect heeft op de duur van winkelbezoek met de auto en op de winkelbestedingen. Met name over dit onderwerp heersen veel meningen. Wij willen nu weleens echt weten wat de feitelijke effecten zijn. Voor dit eerste onderzoek hebben we onderzoekers Giuliano Mingardo (EUR) en Jos van Ommeren (VU) gevraagd om in dit specifieke onderzoek samen op te trekken.

Impact op onderzoek

Onderzoeksvragen zoals deze, die we nu vanuit de brancheorganisatie initiëren en financieren, hebben naar onze overtuiging meer impact dan wanneer we hetzelfde onderzoek als private onderneming initiëren en financieren. We hopen zo een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan discussies over parkeren en aan het scheiden van meningen en feiten binnen de parkeerbranche. We zien uit naar de resultaten van dit eerste onderzoek en zullen die in september op het EPA-congres in Rotterdam presenteren.

Centrale woordvoering zien we ook als meerwaarde voor onze leden. Bij een politiek vraagstuk waarvoor de mening van de private exploitant werd gevraagd, zocht de pers in het verleden één van de private exploitanten. Dat maakte de woordvoering voor deze sector willekeurig en diffuus. Vanwege mijn pensionering heb ik wat meer tijd voor het woordvoerderschap. Ik kom uit de branche maar vertegenwoordig niet meer direct één onderneming.

Plek voor debat

Ons hogere doel is ten slotte om via deze organisatie de private parkeerexploitanten een duidelijke stem in het parkeerland te geven, binnen en buiten de Vexpan. Wij bieden dan ook een uitgestoken hand aan gemeenten, detailhandel Nederland, de ANWB en andere organisaties om samen een goed debat te voeren over parkeren. Rond dit debat hangt nog steeds een sfeertje van ‘parkeren moet gratis zijn en anders niet’, maar zo komen we natuurlijk niet verder. We willen, waar mogelijk op basis van betrouwbare cijfers, graag aan deze debatten deelnemen.


Denk aan ‘betalen per minuut’. Een onderwerp dat ons als exploitanten direct raakt in de bedrijfsvoering. Als deze discussie weer oplaait en het tot een wet komt, dan zitten we graag van tevoren aan tafel. En er komt nog meer op ons af, zoals de hele digitalisering. Wij willen graag in deze discussies vertellen hoe wij het zien en adviseren om bijvoorbeeld wel of niet in te investeren.


Kortom, dat er veel gaat veranderen in de parkeerwereld, is evident. Hoe het gaat veranderen, daar praten we graag over mee. We hadden dit als sector eigenlijk veel eerder moeten doen”, besluit Tol.

Door Nettie Bakker. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 2/2017.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel