Artikel

Nexteria en Icopal aanjagers van circulair en energieneutraal bouwen

Bedrijventerreinen slokken veel ruimte op. Terwijl het gebruik van de gebouwen die er komen vaak tijdelijk is. Dat is verspilling van ruimte. En ook verspilling van materialen en grondstoffen. Dat kan niet meer in een samenleving die zwaar inzet op een circulaire (bouw)economie.

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen, want de circulaire ambities zijn niet mis. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. In 2016 is hiervoor het programma Nederland Circulair in 2050 gelanceerd. In 2017 kreeg circulariteit een flinke boost met het Grondstoffenakkoord,ondertekend door inmiddelszo’n 350 partijen.

Platform Nexteria

De transitie is inmiddels in volle gang. Veel marktpartijen in bouw- en vastgoed startten initiatieven om Nederland circulair te maken. Een van die initiatieven is het platform Nexteria in Deventer. Nexteria is opgericht vanuit de visie dat bij het ontwikkelen van een nieuw (bedrijven)terrein al vóór de uitgifte van de kavelswordt nagedacht over de nabije toekomst van de grond en gebouwen.


Daarbij wordt rekening gehouden met het tweede leven van de materialen en de locatie. Nexteria bouwt daarom zoveel mogelijk demontabel. Met zo
duurzaam mogelijke materialen, liefst biobased, die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.E n Nexteria maakt afspraken met haar partners over het terugnemen van materialen bij het einde van de levensduur. Voorwaarde bij deze werkwijze is dat de belangrijkste stakeholders op tijd met elkaar om de tafel zitten: de gemeente, bouwpartijen en de projectontwikkelaar. Circulair bouwen vormt zo een geïntegreerd onderdeel van een circulaire gebiedsontwikkeling.

Circulair daksysteem

Onderdeel van het Nexteria gebouwconcept is een duurzaam circulair daksysteem dat is ontwikkeld door Icopal en Van Venrooy Dakbedekkingen.Deze twee bedrijven zijndoor VDR Bouwgroep, initiatiefnemer vanNexteria, geselecteerd na pitches en screening. Zij leveren en verwerken de eenlaagsePOCB dakbanenIcopal Universal. 

In 1996 geïntroduceerd en voorzien van DUBOkeur®-certificaat zijn deze dakbanen volledig recyclebaar en dat met een levensduur van circa 30 jaar. Het DUBOkeur®-certificaat dankt Icopal Universal mede aan een aanzienlijk kleiner aandeel bitumen en andere nieuwe grondstoffen dan traditionele tweelaagsdaksystemen.Na demontage van het gebouw neemt Icopal deze Universal dakbedekking terug voor hergebruik.

Mechanische bevestiging

Op het daksysteem van Nexteria is niet gelijmd, gekleefd of met branders gewerkt. De dakbedekking wordt mechanisch bevestigd. Dat geldt voor alle dakonderdelen. Het gehele daksysteem is er op gericht om het recycleproces na einde levensduur te optimaliseren. Zo zijn voor het parkeren speciale recyclebare tules toegepast. Om dezelfde reden is gekozen voor BioFoam, een CradletoCradle gecertificeerd biobased isolatiemateriaal, door Isobouw geproduceerd op basis van biopolymeren. Door de plantaardige grondstoffen is Biofoam na demontage volledig recyclebaar.

Investeringsaftrek

Hilbert Pool van Icopal is enthousiast over de samenwerking met de partners. “Nexteria is een hecht team van ketenpartners dievroegtijdig met elkaar aan tafel zitten en alles naadloos op elkaar afstemmen, met als resultaat een probleemloze uitvoering en een optimaal eindproduct. Waarvoor de overheid ook nog eens de knip trekt, want de Universal dakbaan valt onder duurzame eenlaagsebitumen dakbedekkingen in de milieulijst 2018. Daarvoor geldt een investeringsaftrek voor de eigenaar van het pand via de MIA/Vamil-regeling.” Pool wil graag verder met Nexteria: “Wij zijn van mening dat Nexteria als platform in staat zal zijn om circulair bouwen een prominentere plek te geven binnen bouwend Nederland. Als grootste dakenproducent van Europa profileren wij ons graag als een van de voortrekkers van dit platform.”

One stop shop

Icopal maakt deel uit van de BMI Group, een gezamenlijke onderneming van Braas, Monier en Icopal. De groep is in Europa de grootste producent in platte en hellende daken. Sinds 2017 maakt BMI Group deel uit van Standard Industries Inc., een Amerikaanse multinational die wereldleider is in dakoplossingen.

Het
one stop shop-concept, de bundeling van producten, systemen en expertise, in zowel hellende als platte daken, onder één dak, maakt BMI Group tot een aantrekkelijke en veelgevraagde partner voor opdrachtgevers (ontwikkelaars, architecten, bouwers) die snel geïnformeerd en bijgepraat willen worden over ontwikkelingen en mogelijkheden van moderne daksystemen.

Duurzame energie met Monier

Welke meerwaarde een dak kan opleveren, demonstreert niet alleen Nexteria. BMI Group heeft bijvoorbeeld met Monier VI90 een volledig geïntegreerd PV-systeem in huis. De winning van zonne-energie voegt een extra functie toe aan het dak, zonder dat dit ten koste gaat van het design. Het PV-systeem ligt niet ‘los’ op het dak maar wordt in het vlak van de dakpannen geïntegreerd. Zo ontstaat een volkomen lineair, harmonisch dakbeeld.

Het volledig geïntegreerd
e Monier VI90-systeem wordt als een schubvormige dakbedekking verwerkt en kan zonder extra eisen aan het onderdak of de dakconstructie worden gemonteerd. Het Monier VI90 PV-systeem is zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie. Het systeem heeft een optimaal rendement door ventilatie achter de modules. Te sterke opwarming, met als gevolgrendementsverliezen, wordt zo voorkomen.

Nul-op-de-Meter-woningen in Voorhout

Van der Hulst Bouwbedrijf in Lisse, een familiebedrijf met 25 mensen onder leiding van Yvonne van der Hulst, profileert zich nadrukkelijk als koploper in duurzame en energieneutrale woningen1). Het bedrijf richt zich voornamelijk op grondgebonden woningen voor particulieren. In 2017 startte Van der Hulst met Nul-op-de-Meter-woningen. Een project met NOM-woningen in Voorhout is deels klaar en deels nog in uitvoering. In het dakvlak van deze woningen is het Monier VI90 PV-systeem gemonteerd.

Toepassing
ervan vraagt net als bij Nexteria om een goede onderlinge afstemming. Samenwerking met partners in een vroeg stadium is een absolute voorwaarde, zegt Van der Hulst. “We willen kennis delen want het gaat om innovatieve producten die integraal onderdeel zijn van de woning. Hierbij nog wel de kanttekening dat we geen pilots draaien maar met beproefde producten woningen maken.”


Dit is een artikel uit Stedebouw & Architectuur 05/2018. Lees meer van Stedebouw & Architectuur in onze bibliotheek

Deel dit artikel