Artikel

Een 'nieuw' huis voor amateurkunst en cultuureducatie

Het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE) is uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd tot een huis voor amateurkunst en cultuureducatie. Het ontwerp van het vernieuwde centrum is van Studio Groen+Schuld uit Deventer.

Het Centrum voor de Kunsten is een multidisciplinaire, educatieve instelling voor amateurkunst. Voorheen gevestigd op twee locaties in de stad was een van de ambities van het CKE om al het kunst­on­der­wijs op één plek in een dyna­misch, open en gast­vrij gebouw samen te brengen. Het CKE besloot daarom de bestaande muziek­school aan de  Pastoor Petersstraat 180 te reno­veren en uit te breiden.

 

De bestaande muzieklokalen, dansstudio’s, werkruimtes en concertzaal zijn gerenoveerd en installatietechnisch gemoderniseerd. Groen+Schild koos ervoor om een deel van de beganegrondvloer te verlagen tot op het maaiveld  om het contact met de stad te vergroten en zo het gewenste open podium met horecaruimte te creëren. Hiervoor moest een complexe aanpassing aan de fundering van de begane grond worden gedaan. Aannemer Hazenberg Bouw maakte daarvoor gebruik van vijzeltechnieken en ondersteuningsconstructies.

 


Credit: Studio Groen+Schild BV

Nieuwe identiteit

Voor de uitbreiding is een extra derde verdie­ping met leslo­kalen voor beel­dende kunst en multi­func­ti­o­nele zalen voor dans en theater ontworpen door Groen+Schild. Opvallend is de toevoe­ging van een tweede gevel met stalen lamellen die het gebouw een nieuwe iden­ti­teit geeft. ‘s Avonds wordt dit nog eens versterkt. Het interieur en de acti­vi­teiten worden dan nog meer zicht­baar; het nodigt uit om het huis voor de amateur­kunst binnen te gaan.

 

Wethouder Mary-Ann Schreurs van de gemeente Eindhoven vindt dat het gebouw ‘van een gesloten bolwerk een letterlijk open constructie is geworden’. “Op alle niveaus is zichtbaar wat er binnen gebeurt. Daarbij lopen binnen en buiten in het gebouw naadloos in elkaar over.”

 


Credit: Studio Groen+Schild BV

Deel dit artikel