Artikel

Privaat OV is een van de onbegrensde mogelijkheden

“Met name op het gebied van de kortetermijnverkeersvoorspelling, is in Nederland nog veel te winnen.” Een gesprek over 'onbegrensde softwaremogelijkheden' met Robin Huizenga, sinds 2015 Business Manager Traffic Benelux en Scandinavische landen voor de PTV Group. Een van deze mogelijkheden is een transitie naar privaat OV, voorspelt Huizenga.

Sinds de oprichting in 1979 fungeert het hoofdkantoor van PTV in Karlsruhe als ontwikkelings- en innovatiecentrum voor software voor de logistieke en verkeerskundige markt. “Lange tijd functioneerde dat prima”, zegt Huizenga, “Maar met name kennis van de lokale markt is van steeds groter belang om onze software en dienstverlening toe te spitsen op lokale behoeften”.

Universele software lokaalspecifiek toegepast

In hoeverre is er in de software-ontwikkeling echt ruimte voor lokale wensen? Huizenga: “Onze software wordt inderdaad wereldwijd toegepast en doorontwikkeld voor de meest uiteenlopende vraagstukken. Dit betekent dat we state-of-the-art software leveren voor behoeften en functionaliteiten die niet lokaalspecifiek zijn en dus ook elders in de wereld relevant zijn. Maar we zien steeds vaker dat, mede door de open structuur van onze software, klanten hun lokaalspecifieke wensen zelf realiseren - al dan niet met onze ondersteuning - door hun eigen procedures te koppelen aan onze software.”

Kortetermijnvoorspelling

Nederland ziet zichzelf 'terecht' graag als gidsland op het gebied van slimme mobiliteit en autonoom vervoer, vindt Huizenga, al ziet hij wel lacunes: “In Nederland zijn we heel goed in realtime verkeersinformatie én in modellen die voorspellen hoe de wereld er over 10 of 20 jaar uit zal zien. Maar waar we in achterlopen ten opzichte van andere landen, is het voorspellen van verkeerssituaties over een uur. Ik noem dat de kortetermijnvoorspelling. En juist daar is nog heel veel winst te boeken in termen van systeemoptimalisatie, sturen van verkeersstromen, informeren van weggebruikers, verbeteren van verkeersveiligheid en beperken van milieukundige (negatieve) effecten.”

Relevant in dit verband is het partnership dat PTV is aangegaan met Talking Traffic, onderdeel van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met Technolution introduceert de PTV Group vanuit dit programma in 2017 tools waarmee de te verwachten situatie op de weg nog nauwkeuriger voorspeld kan worden op basis van state-of-the-art verkeersmodellering en slimme algoritmes.

Autonoom vervoer

Ook de PTV Group zet 'serieus in op de robotisering van de mobiliteitssector', zoals Huizenga het noemt als hij praat over de ‘versmelting van mens en machine’. “Op het gebied van autonoom vervoer staan ons enorme ontwikkelingen te wachten. Die werpen vandaag de dag al hun schaduw vooruit. Meerdere autofabrikanten testen binnen onze simulatiesoftware de effecten van de aankomende innovaties die autonoom rijden weer een stap dichterbij brengen. Het testen binnen onze omgeving zorgt voor een drastische reductie in ontwikkelingstijd en voorkomt vele miljoenen testkilometers op testcircuits en openbare weg.”

Softwareplatform voor gedeelde mobiliteit

Huizenga: “Verder hebben we een softwareplatform ontwikkeld dat overheden handvaten geeft om concrete casussen op het gebied van gedeelde mobiliteit (zoals voorbeeld Uber) gecontroleerd plaats te laten vinden. We gaan daarbij zover dat wij het gewenste aantal autonome auto’s in het systeem, optimale standplaatsen en de hoeveelheid en plaats van oplaadvoorzieningen (indien elektrische voertuigen) kunnen benoemen. Daarbij maken we nuttig gebruik van de ritplanningstools en -ervaring uit onze logistieke software-activiteiten.”

Privaat OV

Technologische mogelijkheden in combinatie met realtime communicatietechnieken en nieuwe business modellen maken de transitie naar een soort privaat OV mogelijk, voorziet Huizenga. “De mogelijkheden lijken onbegrensd. De vraag is vooral wat de uiteindelijke gebruikers van al deze mogelijkheden vinden, of ze ervan gebruik willen en gaan maken én vooral of ze voor de dienst willen betalen.”

Integrale oplossingen

Daarmee heeft ook de eindgebruiker zijn plek in het gesprek opgeëist. Net als in de sector steeds vaker het geval is. Huizenga: “In algemene zin willen consumenten in toenemende mate hun persoonlijke behoeften vervullen: online je eigen product customizen en bestellen en de volgende dag in huis. Met een enorme groei van onlineverkopen als resultaat. Dat leidt enerzijds tot een totaal andere vervoersvraag waar verladers slim op in moeten spelen. Anderzijds is het aan de lokale, provinciale en nationale overheden om verkeerssystemen te ontwikkelen die aan deze nieuwe vraag voldoen. Duurzame en rendabele mobiliteit veronderstelt een nauw op elkaar afgestemde coördinatie van de verkeersstromen en goederenstromen, zodat mensen en goederen efficiënt en veilig op hun bestemming aankomen.”


Huizenga, ten slotte: “Met name door onze wereldwijde betrokkenheid bij uitdagende vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer, leveren wij niet alleen state-of-the-art oplossingen voor de vragen van vandaag, maar ook voor die van morgen, ook al zijn we geen consultancy-organisatie.”Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel