Artikel

Aluminium gevel maakt school gezonder, duurzamer en mooier

Aandacht voor gezonde en duurzame woningen en kantoorgebouwen, waar volwassenen het leeuwendeel van hun leven in doorbrengen, is er volop.

Hoe is dat voor leerlingen die het grootste gedeelte van de dag in klaslokalen zitten? Hoe gezond zijn die klaslokalen?En kan de gevel een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van leerlingen en studenten? 


Een goede graadmeter voor
een gezond binnenklimaat van een gebouw is het CO2-gehalte van de lucht.Tussen de 400 en 800ppm (parts per million) CO2 dus het aantal liters CO2 per miljoen liter luchtstaat voor gezonde lucht.

Onder welke grenswaarde het CO2-gehalte in een gebouw moet blijven, is voer voor discussie. Het bouwbesluit 2012 bepaalt voor nieuwe gebouwen 1000ppm. Maar de GGD en Arbodienst leggen de grens bij 800ppm. 


Wanneer een groep leerlingen een klaslokaal binnenkomt, verdubbelt het CO2-gehalte binnen afzienbare tijd. De GGD Rotterdam Rijnmond heeft in klaslokalen gemiddelde waarden van 1650ppm gemeten en tijdens pieken zelfs 2500-3000ppm. Bedenk daarbij dat een persoon naast CO2 ook allerlei andere stoffen uitstoot zoals, geurstoffen, stofdeeltjes en ziektekiemen.

Productiviteits- en prestatieverbetering

Aan het International Centre for Indoor Environment and Energy van de Technische Universiteit inDenemarken hebben professoren Wyon en Wargocki onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in klaslokalen. Daaruit bleek dat met een verbeterde luchtkwaliteit in klaslokalen de productiviteit van de leerlingen wel 30 procent kan toenemen.Een verhoogde toevoer aan frisse lucht leidt tot een verbetering van 14 procent.

Invloed van de gevel op het binnenklimaat

Hetzelfde onderzoek toont aan dat de extra luchttoevoer en luchtkwaliteitsverbetering niet kan worden overgelaten aan de gebruiker door ramen of deuren te openen. De gebruiker merkt namelijk te laat dat het CO2-gehalte stijgt. Een simpele en kosteneffectieve oplossing is om CO2-sensoren te instaleren die de gebruiker melden om de ramen te openen. Nog beter is het om dit te automatiseren. 


Kawneer pleit daarom voor het toepassen van CO2-niveaumeters in elk klaslokaal. Deze meters zijn in de ideale situatie direct verbonden aan een systeem dat de ramen automatisch laat ventileren zodra het CO2-niveau in het klaslokaal boven een bepaalde waarde stijgt.Dergelijke systemen zijn al jarenop de markt maar worden zelden toegepast. 


De gevel heeft dus wel degelijk een rol in een gezond binnenklimaat, maar lost niet het hele probleem op. Vooral op warme zomerdagen, of in koude wintermaanden, kan een raam of deur openen juist averechts uitpakken op de productiviteit. Idealiter wordt op elke school een geavanceerd luchtbehandelingssysteem geïnstalleerd met een warmteterugwinningsysteem. Maar dat kost duizenden, zo niet honderdduizenden euro’s. Een geautomatiseerd gevelventilatiesysteem gebaseerd op sensoren kost een fractie daarvan. 


Dit is fragment van een project-/productartikel uit Stedebouw en Architectuur 06/2018. Lees het hele artikel in onze bibliotheek


Deel dit artikel