Artikel

Slimme software lost file op voordat die ontstaat

Verkeersproblemen detecteren en voorkomen voordat ze daadwerkelijk op straat ontstaan. Dat is de wens van de Nederlandse bedrijven Technolution en PTV Group. Daarom werken ze aan een koppeling tussen hun bewezen verkeersmanagementsystemen om zo de voornaamste kwaliteiten te bundelen. Die ontwikkeling vindt plaats binnen Talking Traffic, een project binnen het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Door Yvonne Ton


Talking Traffic gaat uit van innovatief partnerschap. Via aanbestedingen zijn verschillende marktpartijen die producten en diensten leveren geselecteerd om met elkaar oplossingen uit te werken binnen drie clusters. Samen bestrijken de bedrijvenclusters de hele keten: verzamelen van data, samenvoegen en verrijken van die data tot bruikbare verkeersinformatie en tot slotte het verwerken tot informatiediensten voor de weggebruiker. PTV Group en Technolution zijn aangesloten bij een consortium van bedrijven in het tweede cluster, dat zich bezighoudt met samenvoegen en verrijken van data. In 2017 komen de oplossingen van Talking Traffic beschikbaar.

Anticiperen

Voor hun gezamenlijke oplossing zet technologie-integrator Technolution zijn modulaire MobiMaestro in, een platform met daarin de gebundelde data uit de DVM-instrumenten die op straat staan. De wegbeheerders die gebruik maken van het platform krijgen daarmee inzicht in de actuele verkeerssituatie en kunnen op basis van tevoren bepaalde scenario’s eventueel actie ondernemen als het verkeer dreigt vast te lopen. Binnen dat platform wordt nu op basis van open dataprotocollen een koppeling gerealiseerd met de software van PTV Group. Het gaat om Optima, een verkeersmanagementsysteem dat door de combinatie van state-of-the-art verkeersmodellering en slimme algoritmes een nauwkeurig beeld geeft van de te verwachten situatie op de weg.


Wanneer de koppeling tussen MobiMaestro en Optima klaar is, weten wegbeheerders niet alleen wat het actuele verkeersbeeld is, maar ook de situatie over een uur. Ze kunnen voorzien dat er file zal ontstaan of juist gaat verdwijnen voordat dat ook echt het geval is. Met die kennis kunnen ze hun voordeel doen door proactief maatregelen te treffen. Vanuit MobiMaestro kunnen bijvoorbeeld de verkeerslichten automatisch aangepast worden om te anticiperen op de voorspelde verkeersdrukte.


“Gesprekken met wegbeheerders leren ons dat deze oplossing meerwaarde biedt doordat wij zo wegverkeersleiders mogelijkheden bieden om vooruit te kijken en proactief te handelen op basis van toekomstige situaties”, zegt Robin Huizenga business manager Traffic bij PTV. Huizenga: “Er bestaat een soort hype rond realtime data, maar eigenlijk is die informatie meteen al verouderd.” “Van vijf minuten in het verleden tot een half uur in de toekomst is nu nog een grijs gebied”, voegt business developer Klaas Lok van Technolution toe. “Deze koppeling vult dit grijze gebied nu in zijn geheel in. Voorkomen blijft tenslotte beter dan genezen.”


De oplossingen van beide bedrijven blijven overigens na de integratie ook apart leverbaar. De leveranciersonafhankelijkheid van zowel MobiMaestro als PTV Optima blijft gewaarborgd, want een dergelijke koppeling kan ook met andere systemen opgezet worden. “Daar hechten we beide aan”, aldus domeinarchitect Edwin Mein van Technolution. In het voorjaar van 2017 gaan alle bedrijven binnen Talking Traffic hun diensten testen. Aan het einde van dat jaar moet het hele systeem werkend zijn, zodat de weggebruiker er profijt van heeft. De bedrijven uit cluster 1 leveren de informatie afkomstig uit de verkeersregelinstallaties, die wordt verrijkt door cluster 2, waarna cluster 3 de data verwerkt tot toepassingen voor de weggebruiker. Dat kunnen apps zijn voor de smartphone, maar mogelijk ook kastjes die in de auto geplaatst kunnen worden. Ze kunnen dan informatie bieden over de verkeerssituatie en bij files onder meer advies geven over alternatieve routes.

Bereikbaarheid tijdens wegwerkzaamheden

De toepassing die PTV en Technolution ontwikkelen binnen Talking Traffic is interessant voor een grote groep wegbeheerders in binnen- en buitenland, verwachten beide bedrijven. Ze zijn dan ook al in gesprek met verschillende regio’s, ook buiten Nederland. Als voorbeeld noemt Huizenga de regio Groningen die zich opmaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg die dwars door de stad Groningen loopt om de bereikbaarheid te verbeteren. Die ingrijpende operatie, waarbij er onder meer nieuwe op- en afritten gemaakt worden en een aantal tunnels gebouwd worden, gaat jaren duren. Ook tijdens die werkzaamheden moeten stad en omgeving bereikbaar blijven. MobiMaestro draait al in Groningen. PTV Optima wordt nu door de aannemer ingezet om op basis van de toekomstige verkeerssituatie de werkzaamheden te optimaliseren. Op die manier kan de hinder voor de weggebruikers beperkt worden.

 

Maar ook buiten Nederland zien beide bedrijven kansen. PTV Group met het hoofdkantoor in Karlsruhe is wereldwijd actief. Zo draait Optima onder meer ook in Wenen en Moskou. Sinds een paar jaar is de Nederlandse vestiging uitgebreid met een afdeling Traffic om de Benelux-landen beter te kunnen bedienen. Technolution is onder meer actief in Kopenhagen met het integreren van MobiMaestro in de verkeerscentrale van de stad. Daarbij gaat het niet alleen om het informeren van automobilisten, maar ook fietsers.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel