Artikel

'Met MaaS-modelleren kom je verder'

16 april. Lente in Karlsruhe, een stad met een beroemd ov-netwerk en ook met het hoofdkantoor van PTV Group, een softwarebedrijf met zo’n 800 medewerkers verdeeld over 21 kantoren wereldwijd. Hier startte PTV in 1979 als spin-off van twee studenten van de Karlsruhe Universiteit. Zij ontwikkelen software ten behoeve van verkeerskundige modellen: van macroscopische naar microscopische en van multimodale modellen naar software voor de nieuwste modellen voor integrale vraagstukken, zoals de effecten van MaaS.

“Onze software is iets duurder dan gemiddeld, maar levert zeker ook een duidelijke meerwaarde", weet Robin Huizenga, business manager Benelux en Scandinavië. Hij stuitte op deze software tijdens zijn zoektocht naar de juiste ‘basis’ voor de start van een ‘modelclub’ binnen het toenmalige Oranjewoud, nu Antea Group. In zijn toenmalige functie als verkeerskundig adviseur gebruikte hij de PTV-software dus al. Een bewuste keuze omdat hij er de meeste potentie in zag. Het leverde hem overigens ook de vraag op of hij manager Benelux voor PTV wilde worden, maar Huizenga zei toentertijd resoluut 'nee'. “Ik wilde beslist geen afstand doen van mijn advieswerk. Ik vond het boeiend, leerzaam en interessant.”


Toch maakte Huizenga in 2015 de stap naar businessmanager Benelux en Scandinavië en is hij sindsdien ‘ambassadeur’ voor PTV-software. Een stap waar hij lang over nadacht, maar uiteindelijk vond hij een goede reden om overstag te gaan: “Ik ben ervan overtuigd geraakt dat je - zeker in Nederland – met een betere inzet van geavanceerde software, effectiever kunt werken en verkeerssysteem beter kunt plannen en optimaliseren.”


Huizenga zit nu in het centrum van wereldwijde kennis en ervaringen die worden opgedaan op zo’n 300 universiteiten waar PTV wereldwijd mee samenwerkt. “Deze geavanceerde software en de toenemende beschikbaarheid van data, kunnen de wereld echt beter maken”, zegt Huizenga. “Neem de regionale MaaS-pilots. Deze worden nu voorbereid , maar gaan wij er voldoende van leren? En zijn we in staat zijn de effecten ervan goed te interpreteren en te begrijpen wat het op netwerkniveau betekent? Ga je je gedrag aanpassen vanwege een app in Amsterdam? ” 

Virtuele wereld

Hoe dan wel? Huizenga: “Maak een virtuele replica van een regio of stad en simuleer daarbinnen op basis van beschikbare data. Nederlandse verkeerskundigen doen dit al jaren voor verkeerskundige vraagstukken. Speel in deze virtuele wereld met diverse mogelijke MaaS-concepten, ga na wat de gevoeligheden zijn die je wilt onderzoeken en keer dan terug naar de praktijk. Dan start je met de juiste onderzoeksvragen en zijn de pilots ook van toegevoegde waarde. Bovendien ga je dan beter met belastinggeld om.”

Mobility Lab

Niet voor niets voert Huizenga dit gesprek in het PTV Mobility Lab in Karlsruhe, misschien wel de best gemodelleerde stad in Europa. "We hebben onze software bijvoorbeeld toegepast in het verkeersmodel van Wenen, Moskou en van de meest innovatieve verkeersmanagementcentrale in het Midden-Oosten. Wij kwamen er graag met delegaties om de nieuwste mogelijkheden te laten zien." Maar de verkeersmanagers zeiden: 'Wij willen graag werken met het model en hebben het niet om het tentoon te stellen'. Begrijpelijk, vindt Huizenga, en daarom nodigt hij graag mensen uit in Karlsruhe waar PTV haar software modelleert in een levensgroot scherm, op een touchtable en via een ‘werkplek’ voor verkeersmanagers.

Logische vervolgstappen

Wat laat Huizenga hiermee zien? “Onze software gebruikt de meest actuele datastromen, fuseert ze en zoekt via allerlei algoritmes logische vervolgstappen. Zo brengen we bijvoorbeeld ook multimodale verplaatsingen in kaart en kunnen we zelfs het kantelpunt berekenen waarop mensen huurfietsen te duur vinden en weer voor de auto kiezen in plaats van het ov. Voor Luxemburg hebben we berekend hoeveel huurfietsen je op welke plek en tegen welk tarief zou moeten plaatsen om het autogebruik te beperken. Vraagstukken die je beter met software kunt onderzoeken, dan door hier en daar een pilot te starten."


Huizenga’s droom? “Hier groepen gemeenteambtenaren en wethouders ontvangen en hen in een werksessie laten zien welke complexe vraagstukken je tegenwoordig kunt stellen en kunt laten ‘beantwoorden’ en vooral, hoe dit op internationaal niveau al wordt gedaan. Door onze verschillende partnerschappen bieden we bovendien een integrale benadering aan, waarbij wij niet alleen kijken naar het verkeer maar naar alles daaromheen, denk aan geluid, luchtkwaliteit en leefbaarheid.”


Bent u geïnteresseerd in een werksessie in het PTV-Mobility Lab in Karlsruhe? Stuur een mail naar Nettie@acquirepublishing.nl.

Masterclass MaaS

Op 5 juni organiseren Acquire Publishing en hoogleraar Deborah Nas (TU Delft) de Masterclass MaaS, op 5 juni in Amsterdam. Wilt u weten hoe u voorbereid bent op veranderingen, die MaaS teweeg brengt? Meldt u zich dan aan voor de masterclass.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel